„Slyšela jsem také, že je dobré pořídit ještě jednu rostlinu, aby společně snáze přilákaly opylovače. Nebo časný opad květů způsobilo počasí, či dokonce choroba?“ dodává čtenářka.

Zimolez kamčatský (Lonicera kamtchatica) pochází z Dálného východu a v Evropě je také rozšířen spolu se zimolezem jedlým (Lonicera edulis) ve vyšších polohách Alp. Kamčatská borůvka byl pracovní název pro mé vyšlechtěné kultivary a nechal si ho zaregistrovat pan Chovanec pro své vyšlechtěné odrůdy.

Otužilý zimolez vyžaduje dostatek vláhy

Rostliny mají velmi krátkou vegetační dobu, jsou přizpůsobeny krátkému arktickému létu. Mezi velké přednosti zimolezu kamčatského patří vedle nenáročnosti na druh půdy také velká odolnost na mráz ve dřevě až do –45 °C a v květu do –8 °C. Rostliny také většinou nejsou napadány žádnými chorobami či škůdci. Původní druh je však náročný na dostatek půdní i vzdušné vláhy, takže pokud si takovou rostlinu vysadíme na zahrádku, již v červnu začnou listy sesychat a opadnou. Na podzim mohou v září znovu vyrašit (i část květů někdy vykvete), ale většinou začnou růst až příští jaro, podle průběhu počasí někdy již v polovině února. V půli března mohou již být v plném květu. Pokud chceme dosahovat pravidelné sklizně velkých sladkých plodů, je potřeba keře namulčovat (kůra, tráva, listí – případně vhodné fólie a textilie) a v době sucha zalévat.

Zimolez je samosprašný, opylovače ale potřebuje

Pokud jde o samosprašnost, literatura stále uvádí, že je potřeba více odrůd k úspěšnému pěstování, přestože jsou i plně samosprašné odrůdy. Například odrůda ,Modrý triumf` je samosprašná, prošla mnoha testy. Problém neplodnosti bývá většinou jinde. Keře kvetou velmi brzy na jaře a květy jsou odkázány na opylení hmyzem často v době, kdy včely ještě nelétají. Proto je může opylit jen hmyz aktivní i za nižších teplot, například čmeláci, které můžeme nabídkou potravy i míst k hnízdění na zahradu přilákat.

Keře nejvíce plodí na jednoletém dřevě, a pokud je nehnojíme a nezaléváme v době růstu, nemají přírůstky a ani květy nebo plody. Plody dozrávají velmi brzy a často celou úrodu v době dozrávání zkonzumují ptáci.