Pro jarní období je typické časté střídání teplot a s tím spojená hrozba pozdních jarních mrazíků, které mohou udeřit prakticky kdykoliv. Pokud jsou ovocné stromy v plném květu vystaveny teplotám pod bodem mrazu, postačí několik hodin a je doslova sklizeno. I proti této nepřízni však lze bojovat. Bezpečným a účinným způsobem, vhodným pro zahrádkáře, jsou protimrazové svíce.

Stromy v mrazových kotlinách

O tom, zda se na ovocném stromu urodí chutné plody, často rozhoduje snížení teplot, 2–3 °C pod bod mrazu. Pokud se však pěstiteli podaří ohřát vzduch v prostoru koruny stromu o těchto několik klíčových stupňů, bývá úroda zpravidla zachráněna. Ovocnářská pravidla protimrazové ochrany sadů jsou daná: velí nevysazovat ovocné stromy do lokalit s častým výskytem pozdních jarních mrazů nebo do mrazových kotlin. Běžnému zahrádkáři však často nic jiného nezbývá.

Řešení pro zahrádkáře a malopěstitele

Dříve doporučované metody protimrazové ochrany se dnes jeví jako nebezpečné pro přírodu i pro člověka, technologie využívané v sadech zase nejsou kvůli náročnosti na mechanizaci vhodné pro malopěstitele. Až na jeden zajímavý způsob, přesněji výrobek. Je to protimrazová svíce, plechová nádoba naplněná parafínem a opatřená knotem, kterou lze v případě potřeby zažehnout velmi rychle. A jakmile mráz pomine, svíci zhasneme zaklopením víka. Díky rozměrům a šikovnému balení lze svíce snadno rozmístit v okolí stromů.

Jak protimrazové svíce používat?

  • Je vhodné, když o zapalování předem informujeme hasiče podobně jako při spalování větví, aby nepřijeli a svíce nám neuhasili. Svíce zažíháme plynovým hořákem, zápalky ani zapalovač obvykle nestačí.
  • Svíce hoří mírným plamenem vysokým přibližně třicet centimetrů, a to šest až osm hodin.

Tuto protimrazovou ochranu lze použít v malých i velkých sadech nebo i u jednotlivých stromů. Ve VŠÚO Holovousy jsme svíce úspěšně odzkoušeli při ochraně květů pokusných stromů třešní a višní. Pokusné stromy se často nacházejí v roztroušených skupinách na poměrně velké ploše a možnost využít menší počet svící představovalo ideální řešení, které lze doporučit i do menších zahrad.