Po dlouhé zimě si každý trávník zaslouží řádnou péči, a proto byste mu měli dopřát jen to nejlepší. Po několik měsíců byl vystavený nepříznivým vlivům chladného počasí, a tak se na něm mohou vyskytovat vymrzlá místa nebo následky mnohých druhů plísní. Jak tedy na jaře probudit trávník k životu?

Kdy začít na jaře se sekáním trávníku? Podívejte se na YouTube video na kanálu Beliani:

Zdroj: Youtube

Začněte očistou

Po dlouhé zimě je potřeba nejprve trávník očistit od nánosů zetlelého listí, polámaných větví z keřů a stromů a všech odumřelých a poničených míst. Zcela určitě odstraňte i veškerý širokolistý plevel, který je obzvlášť invazivní. Nejvíce se jedná o pampelišky, šťovík a lopuch. Tyto rostliny by zbytečně trávník dusily a odebíraly mu potřebné živiny.

Likvidace mechu

Jestliže se nacházejí v trávníku mechy, odstraňte je nebo zasypte pískem. Stejně tak můžete lokality s mechem narušit ostrými hráběmi a použít dolomitický vápenec nebo speciální přípravek vyvinutý proti růstu mechu.

Nechte trávník proschnout

Po zimě byste měli nechat trávník postupně probudit. Potřebuje k tomu teplotu půdy kolem 5 stupňů Celsia. Počkejte však až na období, kdy se budou denní teploty setrvale pohybovat nad 8 stupňů Celsia a země dostatečně proschne.

První sekání

První jarní sekání by mělo být nejen důkladné, ale zároveň i šetrné. Nikdy se v tomto období nepouštějte do jeho razantního krátkého sestřihu. Počátkem jara by měl mít trávník délku alespoň 3 cm. Jestliže jste ho však zkrátili už během podzimu, nemusíte v tomto ohledu nyní nic řešit.

Kdy na jaře poprvé sekat

Nejlepším obdobím je vzhledem k danému počasí konec března a počátek dubna, kdy trávník dosahuje zhruba kolem 10 cm výšky. Zkraťte ho nejlépe na dvakrát, tedy nejprve na 7 cm a při druhém sekání na zmíněné 3 cm. Když provedete jarní sekání, zpomalíte růst trávníku a drny se krásně zahustí.

Jak správně sekat

Pokud máte mladý trávník, je na něj ze všeho nejlepší použít kosu. Zbytečně tak nedojde k vytrhávání mladých a ještě nedostatečně zakořeněných rostlin. V případě použití sekačky dbejte na to, aby byla vždy dostatečně ostrá a měla hladký řez. Střídejte také pravidelně směr sekání.

Související články

Zdroje: www.mezizenami.cz, www.drevostavitel.cz, www.abecedazahrady.dama.cz