Jetel nachový, taktéž známý pod názvy inkarnát (Trifolium incarnatum), případně růžák, je druh jetele z čeledi bobovitých (Fabaceae). Zatímco nenápadný jetel plazivý (Trifolium repens) s květenstvím v bílé barvě a růžový jetel luční (Trifolium pratense) potkáte spíše na loukách a pastvinách, purpurově červený jetel nachový se vysévá na pole a zaujme tak nejednoho kolemjdoucího záplavou jasně zbarvených květenství.

Purpurově kvetoucí jetel

Domovinou jetele inkarnátu je území jižní a západní Evropy, odkud byl rozšířen téměř do celé Evropy, do Severní Ameriky, jižní Afriky a Austrálie. V České republice se pěstuje od první poloviny 19. století. Jedná se o zpravidla jednoletou rostlinu, méně často může být i dvouletá. Na jednom místě totiž nevydrží růst více let, protože špatně zvládá podzimní mrazy a suchá období. Bylina je vysoká 20 až 50 cm a lodyha nese trojčetné listy (latinské jméno Trifolium označuje trojlístek jeho listů, lat. list = folium). Jedná se o ranou jetelovinu vstupující do květu již v polovině května, kvete od května do srpna růžově až karmínově červeně. Vysévá se hlavně na polích, druhotně roste na okrajích osetých pozemků, najdeme ho i na loukách nebo při okrajích cest, na lokalitě však vytrvá většinou pouze rok.

Obohatí půdu o živiny

V polním hospodářství je jetel inkarnát velmi důležitou rostlinou. Má sice ve srovnání s jetelem lučním nižší výnosy, ale lze ho využít k osevu lehčích, sušších půd v teplejších oblastech, kde není možné s úspěchem pěstovat jetel luční nebo vojtěšku. Neocenitelný je právě pro chudší půdy, kde se jiným jetelovinám nedaří. Výrazně se podílí na zvyšování úrodnosti lehkých písčitých půd a slouží jako zelené hnojení, kdy zanechává půdu s dostatečnou zásobou ústrojných látek a dusíku. Jako zelené hnojení se využívá například pro okopaniny (je velmi dobrou meziplodinou před sázením předklíčených brambor), uplatňuje i v zelinářství a sadařství. Slouží také jako hodnotný přerušovač v osevních postupech s vysokým zastoupením obilnin, ozdravuje a vyživuje půdu vyčerpanou z pěstování předchozích plodin. Využívá se i jako předplodina na pole určená pro předklíčené rané a polorané brambory, kukuřici, proso, pohanku apod. Dá se pěstovat v čisté kultuře nebo ve směsi s trávami jako pícnina. Zelenou hmotu lze využít pro přímé krmení nebo pro výrobu sena či siláže. Na píci je však nutné sklízet inkarnát ještě před květem, jinak rychle ztrácí na hodnotě.

Potrava pro včelky

Jetel nachový je také vynikající medonosnou plodinou, poskytuje včelám nektar i pyl. Návštěvy včel na rozkvetlém poli mají zároveň pozitivní dopad na výnos semen. Pokud je v blízkosti kvetoucí kultury jetele inkarnátu několik včelstev, výnosy se zvýší až o třetinu. Jetel inkarnát i další druhy jetelů mají své místo i v zahradě. Lze je využít jako půdokryvné rostliny, dají se pěstovat na záhonech jako okrasné květiny, vyšlechtěny jsou různé dekorativní zahradní kultivary. Případně je najdete v semenných směsích pro květnatou louku, kterou můžete oživit různá zákoutí v zahradě. Jetele poskytují nejen na pohled milé květy v barvách bílé, žluté, růžové, červené nebo purpurové, kromě toho tato nektarodárná bylina skýtá důležitou včelí pastvu, která naláká do zahrady včely, čmeláky a další opylovače.