Pěstují se především tyčkové odrůdy vedené na jeden výhon. Musíme však odstraňovat boční výhony, které by jinak rostlinu nadměrně zahušťovaly.

Nejlepší způsob dle odborníka

Jak správně boční výhony odstranit, radí odborník na pěstování rajčat Jan Holan: „Rajčata napadá několik virových chorob přenosných nejen škůdci, ale také mechanicky. Nemůžete-li při odstraňování bočních výhonů vyštipováním či vystříháváním dezinfikovat nůžky, nehty nebo celé ruce, je přenos virů z napadené rostliny na zdravou velmi snadný. Pokud ale vylamujete boční výhony tak, že je uchopíte kousek nad místem odlomení, nedostanou se prsty ani nehty do styku s rankou, která vznikne po odlomení, a přenos viróz není možný. Takový způsob vylamování bočních výhonů je pro rostlinu šetrný. Je však třeba vylamovat výhony co nejmenší, nenechejte je příliš narůst.