V poslední době byly do Státní odrůdové knihy ČR zapsány nové odrůdy třešní, které mají kromě velikosti a kvality plodů také lepší odolnost proti pukání při dešti i vyšší odolnost vůči skvrnitosti listů; jejich kladem je i samosprašnost. Uvádím nejzajímavější nové odrůdy a také několik starších, praxí již osvědčených odrůd. Popisované odrůdy jsou seřazeny podle doby dozrávání od nejranějších až po nejpozději zrající.

Odrůdy je třeba vhodně kombinovat

Třešně jsou většinou cizosprašné, přičemž některé odrůdy se mezi sebou neoplodňují (např. ’Granát’, ’Kordia’). V současnosti se objevují samosprašné odrůdy, avšak ty cizosprašné stále převládají. Při výsadbě proto pamatujeme na kombinaci odrůd, které současně kvetou a vzájemně se oplodňují. Pozdně kvetoucí třešně je možno vysazovat v kombinaci s raně kvetoucími višněmi. Doba zrání plodů třešní se udává v tzv. třešňových týdnech počínaje zráním nejranější odrůdy ’Rivan’ (většinou v prvním týdnu června).

Rané odrůdy třešní

Odrůdy třešní se dělí podle tuhosti dužniny, barvy a tvaru plodu na srdcovky, polochrupky, tmavé chrupky a pestré chrupky.

Rivan je velmi raná, cizosprašná tmavá srdcovka. Plodnost je středně brzká, střední až velká, pravidelná. Sklizeň je v 1. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ‚Burlat‘ a ’Karešova’. Odolnost květů proti mrazu je vysoká, proti pukání plodů střední. Nejranější odrůda v našem sortimentu s kvalitními plody vhodnými pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat ve všech oblastech vhodných pro pěstování třešní, ale i do chladnějších poloh.

Karešova je raná, cizosprašná tmavá srdcovka. Plodnost je brzká, velká, pravidelná. Sklizeň je ve 2. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ‚Burlat‘, ‚Kaštánka‘, ‚Napoleonova‘ a ‚Rivan‘. Odolnost květů proti mrazu je vysoká, proti pukání plodů nízká. Má velmi kvalitní atraktivní plody vhodné pro přímý konzum. Ve vyšších polohách ji vysazujeme na chráněná stanoviště.

Středně rané odrůdy třešní

Vanda je středně raná, cizosprašná tmavá chrupka. Plodnost je brzká, velká, pravidelná. Sklizeň ve 4. třešňovém týdnu. Opylovačem je ‚Kordia‘. Odolnost proti nízkým teplotám ve dřevě i v květu je vysoká, proti pukání plodů rovněž vysoká. Odrůda má kvalitní vzhledné plody vhodné pro přímý konzum i pro konzervování. Můžeme ji vysazovat ve všech oblastech vhodných pro pěstování třešní, ve vyšších polohách ovšem jen na chráněná stanoviště.

Sylvana je středně raná, slabě rostoucí, cizosprašná tmavá chrupka. Plodnost má velmi brzkou, velkou a pravidelnou. Sklizeň je ve 4.–5. třešňovém týdnu. Odolnost proti mrazu ve dřevě i v květu je vysoká, proti pukání plodů střední. Má velmi kvalitní plody s všestranným použitím. Můžeme ji vysazovat do zahrádek ve všech oblastech vhodných pro třešně, ve vyšších polohách je vděčná za chráněné stanoviště.

Pozdní odrůdy třešní

Sandra je pozdní, cizosprašná tmavá chrupka. Sklizeň je v 5. třešňovém týdnu. Odolnost proti mrazům ve dřevě a v květu je dobrá, proti pukání plodů při dešti je vysoká. Plody mají všestranné využití. Vhodná do všech oblastí pro pěstování třešní.

Těchlovan je pozdní, cizosprašná tmavá chrupka. Plodnost je brzká, velmi velká, pravidelná. Sklizeň je v 5. třešňovém týdnu. Opylovačem je ‚Regina‘. Odolnost proti mrazu ve dřevě je vysoká, v době květu nízká, proti pukání plodů střední až nízká. Má atraktivní kvalitní plody vhodné pro přímý konzum i konzervárenské zpracování. Lze ji pěstovat ve všech oblastech
vhodných pro třešně, ve vyšších polohách na chráněných stanovištích.

Justyna je pozdní, cizosprašná tmavá chrupka. Plodnost je středně brzká, vysoká. Sklizeň je v 5.–6. třešňovém týdnu. Odolnost proti mrazu ve dřevě je vysoká, v době květu střední, proti pukání plodů je vysoká. Plody jsou vhodné pro přímý konzum i další zpracování. Můžeme ji vysazovat ve všech oblastech vhodných pro třešně.

Kordia je pozdní, cizosprašná tmavá chrupka. Plodnost je brzká, velká, pravidelná. Sklizeň je v 6. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ‚Regina‘ a ‚Halka‘. Odolnost květů proti mrazu je nízká, proti pukání plodů vysoká. Má velké atraktivní a kvalitní plody vhodné pro přímý konzum i konzervování. Můžeme ji vysazovat ve všech oblastech vhodných pro třešně.

Halka je pozdní, samosprašná tmavá chrupka. Plodnost je brzká, střední, pravidelná. Sklizeň je v 6.–7. třešňovém týdnu. Odolnost proti mrazu v květu je nízká, proti pukání plodů je střední až nízká. Velmi zajímavá, samosprašná odrůda, s kvalitními plody vhodnými pro přímý konzum i konzervování. Vzhledem ke své samosprašnosti je vhodná především do malých zahrádek, ale i velkých výsadeb do všech oblastí vhodných pro třešně.

Lapins je pozdní, samosprašná tmavá chrupka. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň je v 7. třešňovém týdnu. Odolnost květů proti mrazu je střední až vysoká, proti pukání plodů střední a proti monilióze plodů je nízká. Odrůda má velké plody, které se při přepravě neotlačují a jsou vhodné pro přímý konzum i konzervování. Vzhledem ke své samosprašnosti je vhodná především do malých zahrádek.

Regina je pozdní, cizosprašná tmavá chrupka. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Opylovači jsou ’Sam’, ’Těchlovan’, ’Kordia’. Sklizeň je v 7. třešňovém týdnu. Odolnost květů proti mrazu i proti pukání plodů je vysoká. Plody jsou vhodné pro přímý konzum i pro zpracování. Můžeme ji vysazovat ve všech oblastech vhodných pro pěstování třešní.