Každý z nás už jistě vyřizoval reklamaci určitého výrobku. Ale u květin a rostlin by to většinu jedinců ani nenapadlo. A mnohdy se jedná skutečně o velké výdaje. Vždy je nutné být pozorný při výběru a následné péči, ale neštěstí se někdy bohužel vyhnout nelze. Co v takových případech dělat a jak si nejlépe počínat s případnou reklamací?

Co dělat, pokud se vám nelíbí kvalita doručených květin? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Florea:

Zdroj: Youtube

Slovo odborníka

Faktem je, že rostliny jsou zboží jako kterékoli jiné. Z tohoto důvodu se i na ně vztahuje lhůta, během které je možné je reklamovat. „Každé zboží má ale svoji vlastní záruční lhůtu. Je jasné, že například u řezaných květin nemůže být dva roky jako je to u jiných věcí, které si koupíme,“ říká mluvčí poradenského portálu Poradna věřitele Mgr. Kateřina Procházková.

Jaká je záruční doba u květin?

Jak to tedy se záruční dobou u rostlin ve skutečnosti vypadá? Klasická dvouletá zákonná lhůta se vztahuje na pokojové květiny. Záruka jednoho roku se uznává u cibulovin a osiva, u sazenic nejen květin, ale i zeleniny je záruční doba pouze tři týdny.

A co dřeviny a víceleté rostliny?

Trošku jinak je to u keřů a stromů. Vzhledem k tomu, že mají delší životnost, než jsou zmíněné dva roky, začíná záruka ne dnem nákupu, ale počítá se až od prvního dne kalendářního roku následujícího po uplynutí kalendářního roku, ve kterém dosáhla odrůda vývojového stupně a kdy je možné určit její pravost. U víceletých rostlin mají prodejci často v nabídce záruční dobu, která je oproti zákonům i delší.

Vždy uchovejte paragon

Pokaždé je potřeba, abyste si od pořízených květin nebo rostlin schovávali doklad o koupi. Vždy by měl obsahovat nejen přesné datum nákupu, ale i popis druhu a budoucí barvu květů, případně další důležité informace.

Reklamaci zbytečně neodkládejte

Pokud některé nedorazy zjistíte, jednejte co nejrychleji, abyste se vyhnuli pozdní reklamaci. U rostlin se totiž závady dokazují hůře než u běžného zboží. Prodejci tak nebudou moci hledat vinu ve vaší nedostatečné péči, když rostlina uhyne pár dní poté, co ji přinesete domů nebo v zákonem stanovené lhůtě.

Nekvalitní péče však bývá nejčastějším důvodem, kdy bývá reklamace zamítnutá. Zkoumá se, v jakých podmínkách jste danou rostlinu pěstovali, jestli měla odpovídající místo, zálivku i dostatek doporučovaných živin. Reklamace se nikdy neuznává při poškození přírodními živly, zvěří, škůdci a škodlivými látkami. Počítejte i s tím, že obchodník může chtít zkontrolovat rostlinu přímo u vás na zahradě.

Rostlinu průběžně foťte

Abyste se vyhnuli dlouhému vyjednávání a měli důkaz, že jste se o rostlinu starali vhodným způsobem, není od věci si její vývoj zaznamenávat v podobě fotografií. Při případném dohadování s prodejcem vám to může značně pomoci.

Související články

Zdroje: www.abecedazahrady.dama.cz, www.region.rozhlas.cz, www.dtest.cz