Každý nadšený pěstitel broskvoní si přeje mít co největší sklizeň plodů. Broskve jsou totiž skvělé nejen čerstvé, ale i zavařené. Jedná se o poměrně krátkověké stromy, které žijí tak 15 až 20 let a dosahující maximální výšky 5 m. Původem pocházejí z Číny. V našich končinách se nejčastěji pěstují ve formě zákrsku či čtvrtkmene. Díky tomu je zajištěn potřebný přísun světla do všech partií koruny. Broskvoně jsou poměrně citlivé na teplo a celkové půdní podmínky.

Broskvoně plodí na jednoletých výhonech a starší obrost postupně odumírá. Proto je potřeba vypěstovat pevné korunní větve s bohatým obrostem plodů a volnou, široce rozevřenou korunou bez středového hlavního výhonu. Prořezání broskvoní patří k tradičním činnostem, které se váží právě k jarnímu období. Hlavní je prořezat ty správné větve, a to ve chvíli, kdy budou patrné listové pupeny a poupata.

Květy vám oznámí, kdy řez udělat

Broskvoň je nutné pravidelně zmlazovat řezem, jinak vám stromek zbytečně brzy zestárne a v lepším případě vám bude plodit jen po obvodu, v tom horším skoro vůbec. Když řez provedete správně, bude strom vytvářet stále nové jednoleté výhony obsypané květy i plody. Jak bylo zmíněno, řez byste měli provést těsně před květem, během něj nebo těsně po odkvětu.

Pravé plodné výhony

Broskvoň se od ostatních ovocných dřevin odlišuje právě tím, že se nové plody tvoří na „pravých“ plodných výhonech. Je pro ně charakteristické, že se nacházejí mezi listovými pupeny. Průměr mívají asi jako tužka a dosahují klidně i půlmetrové délky. Během řezu je zkraťte až na polovinu, ovlivníte tak značný přírůstek i v příštím roce.

Nepravé plodné výhony

Často jsou nazývány také jako „jalové“ a zpravidla jsou znatelně slabší a kratší. Bývají obsypané pouze květními pupeny, které zanedlouho většinou odpadnou, anebo se z nich vyvinou horší plody. Způsobeno je to nedostatkem listů, které by jim zajistily dostatečnou výživu. Tyto výhonky se proto musí zakrátit na krátký čípek s maximálně dvěma pupeny. Ve výsledku z nich vyrostou nové výhony a plodonosný obrost.

Dřevnaté výhony

Na broskvoních narazíte i na výhony, na kterých se vytvářejí jen listové pupeny. Ošetřujte je řezem jenom tehdy, když budete chtít prodloužit už zapěstované větve. V případě, že je nevyužijete, odstraňte celé výhony.

Kvalitu plodů podpořte živinami

Po dokvětu je pro velikost a kvalitu plodů důležité i hnojení. Doplňujte především základní živiny, jako jsou draslík a dusík. Na přihnojování je velice užitečný vyzrálý hnůj. Jen dbejte na správné dávkování. Tříletá broskvoň potřebuje tak 10 kg hnoje, pětiletá něco okolo 20 kg. Dnešní trh nabízí i mnohá dobře fungující speciální hnojiva přímo pro broskvoně.

Zálivka

Největší nároky na vodu mají broskvoně hlavně v květnu a v červnu a poté cca 3 týdny před sklizní. Dejte si pozor, aby se voda dobře vsákla a strom nestál zbytečně ve vodě.

Zdroje: www.keliwood.cz, www.nasezahrada.com, www.zahradkarem.cz