obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Řez vinné révy zajistí sladké hrozny: postup s názornými fotografiemi

Hluboký zimní řez révy vinné je velmi důležitý, neboť zajistí kvalitní plody a dlouholetost keře. Pro zahrádkáře, kteří pěstují jen několik keřů, je nejlepší doba k řezu právě koncem února.

Révu je vhodné řezat v bezmrazých a suchých dnech. Dešťové srážky mohou napomáhat k rozšiřování spor dřevokazných hub, které omezují životnost vinice. Pro drobné pěstitele a zahrádkáře, je nejlepší doba k řezu zhruba koncem února. Pokud v té době samozřejmě nepanují tuhé mrazy. Při řezu během teplých dnů ve druhé polovině března totiž už může intenzivně vytékat míza, rány mohou slzet. Réva se tak ochudí o zásobní látky, které slouží k výživě po rašení. (Této skutečnosti lze na druhou stanu využít na stanovištích, kde révu často poškozují jarní mrazy. Stříháme-li ji pozdě, třeba v dubnu, slzí již opravdu výrazně, což vede k pozdějšímu rašení; réva tak unikne výraznému poškození jarními mrazy.)

Spící očka

Réva vinná plodí na jednoletých výhonech. Při zimním řezu se proto na keři odstraňuje většina loňského odplozeného dřeva. Na keři tak obvykle zůstane pouze jeden letorost, který se přivazuje k drátěnce a nazývá tažeň. Na letorostu jsou zimní pupeny, kterým se u révy vinné říká „očka“

Zimní očko na jednoletém dřevě

Zimní očko na jednoletém dřevě Zimní očko na jednoletém dřevě Zdroj: Archiv ireceptar.cz

V každém zimním očku jsou základy tří oček, jedno hlavní a dvě očka. Z jednoho zimního očka tedy mohou vyrůstat tři letorosty. Právě vzhledem k těmto zákonitostem plodnosti oček se obvykle na jednom keři ponechává jeden tažeň s 10-16 očky. Tento stav je optimální pro harmonickou plodnost. Kdybychom totiž ponechali na tažni více oček, následná vysoká násada plodů by vedla k horší kvalitě hroznů a révový keř bychom tak zbytečně oslabovali.

Rýnsko hessenské vedení a Guyotův řez

Nejpoužívanějším pěstitelským tvarem v našich klimatických podmínkách je rýnsko hessenské vedení, s výškou kmínku 60-80 cm.

Révové keře před zimním řezem

Révové keře před zimním řezem Révové keře před zimním řezem Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Při zimním řezu se obvykle využívají zásady Guyotova řezu, který spočívá v ponechání tažně a zásobního čípku na každém keři. Na zásobním čípku se obvykle ponechávají dvě očka, z nichž vyroste plodonosný tažeň pro příští rok.

Letorosty vyrůstající ze zásobního čípku (z minulého roku)

Letorosty vyrůstající ze zásobního čípku Letorosty vyrůstající ze zásobního čípku Zdroj: Archiv ireceptar.cz

V ideálním případě vyrostou ze zásobního čípku dva letorosty. Zásobní čípek je umístěný na kmínku a je vždy postavený blíže ke kořenům než tažeň. Výše postavený letorost slouží jako plodonosný tažeň, níže postavený letorost jako zásobní čípek na následující vegetaci v příštím roce. Zásobní čípek slouží zejména k tomu, aby se plodné dřevo – tažeň - udržovalo co nejblíže k vrcholu kmínku.

Révový keř před řezem

Révový keř před řezem Zdroj: archiv " alt="Révový keř před řezem" title="Révový keř před řezem"/>

Letorosty se tak optimálně propojí s kořenovým systémem révy, které je pak dobře zásobovaná vodou a živinami. Ke každému tažni je vždy třeba řezat pouze jeden zásobní čípek.

Keř po odstranění odplozeného tažně

Keř po odstranění odpolezeného tažně Keř po odstranění odpolezeného tažně Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Neplatí zde zásada, že čím více, tím lépe. Pokud by totiž na keři bylo více zásobních čípků, keř by se výrazně zahušťoval kvůli růstu více zelených letorostů na poměrně malém prostoru.

Řez na čípek a tažeň

Řez na čípek a tažeň Řez na čípek a tažeň Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Čím prořezávat?

Ke kvalitnímu zimnímu řezu patří také kvalitní nářadí. Jednoleté a dvouleté dřevo lze dobře řezat kvalitními zahradnickými nůžkami. Při řezech do starého dřeva si můžeme vypomoci pilkou.

Foto: Autor

Akční letáky