Pravdou je, že roubování jabloní zvládne i začátečník. Správnou a nejvhodnější techniku roubování stromků se lze naučit na vrbových proutcích, kde pak můžete praktikovat bez omezení, než se na svou jabloň vyhnete.

Roubování neboli štěpování je proces spojování dvou rostlin do jedné, při kterém se využívají žádoucí vlastnosti obou rostlin. Nevzniká tak žádné hybridní ovoce, ale jedna rostlina slouží jako podnož a druhá jako kvetoucí část nového stromu.

Co budeme potřebovat?

Důležitou fází roubování je vedení řezu, které si právě na vrbě vyzkoušíme nejlépe. Čepel nože je nutné nasadit téměř rovnoběžně s výhonem a poté už ji jen jemně vést mírně do šikma dřevem. Zajímavé je, že pohyb ruky nevychází ze zápěstí, ale z ramene, aby byl rozmáchlejší a širší. To zaručí řezu dobrý tvar. Druhou nejdůležitější věcí je čistota našeho roubovacího nože, musí být perfektně čistý a dokonale ostrý. Pak je potřeba sehnat si podnože a štítky, abychom rouby mohli popsat.

Podnože a rouby – co s nimi?

Roubování jabloní je jeden z kroků k zaručeně bohaté sklizni. Předem si musíme obstarat podnože, nejlepší jsou pomalu rostoucí, které zaručí, aby jabloně nebyly příliš vysoké. Nejprve musíme zkrátit kořeny i kmínek podnože, a to tak, že kořeny zkrátíme na polovinu a mladý kmínek na 15 až 20 cm. Záleží na síle roubů a pamatujeme, že podnož i roub by měly mít stejnou tloušťku. Tak si zajistíme, že se později po obvodu řezu budou přesně krýt.

Vlastí roubování

Pro roubování si zvolíme jednoletý výhon se třemi až pěti pupeny. Ideální délka výhonu je 15 cm. A už víme, že jeho tloušťka by měla odpovídat tloušťce podnože. Výhon nebudeme zkracovat, abychom měli rezervu v případě zkaženého řezu.

Při samotném řezu je potřeba řezat dolní konec roubu a horní konec podnože. Podnož a roub na sebe musejí přesně dosedat a řezné plochy by měly být dlouhé 4 až 5 cm. Platí také to, že místa řezu bychom se neměli dotýkat holou rukou.

Když provedeme řez, seříznuté části roubu a podnože přiložíme k sobě tak, aby na sebe dosedly a snáze srostly. K tomu nám dopomůže i tažné očko, které významně podporuje srůstání obou částí. Dbáme na to, aby spojení podnože a roubu bylo pevné, proto jej ještě více zajistíme roubovací páskou, kterou ovineme směrem zdola nahoru. Pokud použijeme roubovací pásku, není už potřeba využívat štěpařský vosk.

Kam s nimi?

Naroubované stromky pak při pěkném počasí zasadíme přímo do záhonu. Pakliže je ale ještě venku mráz nebo přízemní mrazíky a půda je zmrzlá, dopřejeme roubům několik dní nebo týdnů v bedně s nakypřenou půdou. Na zahradu do země je vsadíme až za příznivého počasí.

Zdroje: minnetonkaorchards.com, www.nkz.cz, wikipedia.org