Roubování stromů je zemědělskou technikou, která umožňuje spojování dvou stromů tak, aby jeden poskytoval kořeny a druhý nadzemní část rostliny s požadovanými vlastnostmi. Zima je ideálním obdobím pro tuto práci, protože stromy jsou v klidovém stavu, což zvyšuje šance na úspěšné spojení. V tomto článku se podíváme na důležitost zimního roubování a na to, kdy je nejvhodnější roubovat ořešáky, peckoviny a jádřince.

Na video od Hodinového sadaře, jak v zimě roubovat švestky a jabloně, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Výhody roubování stromů v zimě

Roubování stromů v zimě má několik výhod. Stromy jsou v té době bez listů, což usnadňuje provádění řezů a manipulaci s nimi. Zároveň jsou v klidovém stavu, což zlepšuje šance na úspěšné spojení stromů a minimalizuje riziko infekcí.

Jak provádět roubování

Proces začíná vhodným výběrem mateřského stromu, který by měl mít požadované vlastnosti jako jsou odolnost proti nemocem nebo dobrá plodnost. Poté je důležité zvolit zdravý výhon s požadovanými vlastnostmi, který se vsune do připraveného řezu na mateřském stromě. Pečlivě provedený řez a správné zajištění spoje mezi mateřským stromem a výhonem jsou klíčové pro úspěšné roubování. Péče po roubování, jako je pravidelné zalévání a pozorování růstu nového stromu, je nezbytná pro jeho zakořenění a zdravý vývoj.

Roubování ořešáku

Ořešáky jsou ideální pro zimní roubování, protože stromy zůstávají v klidovém stavu a jsou bez listů. Tato kombinace usnadňuje provádění řezů a zvyšuje úspěšnost spojení.

Roubování peckovin

Peckoviny, jako třešně a broskve, se také nejlépe roubují v zimě. Období od pozdního prosince do února je optimální, protože stromy jsou stále v klidovém stavu a mají minimální aktivitu.

Roubování jádřinců

Jádřince, včetně jabloní a hrušní, lze roubovat na konci zimy nebo na začátku jara. V tomto období stromy zůstávají v klidovém stavu, ale začínají se probouzet ze zimního spánku, což je vhodný čas pro provádění roubování.

Roubování jako klíčový prvek

Roubování stromů je klíčovým prvkem zemědělské praxe, který umožňuje vytvářet silné a produktivní rostliny. Proces roubování je nejúspěšnější v zimních měsících, kdy jsou stromy v klidovém stavu. Ořešáky, peckoviny a jádřince lze nejlépe roubovat v tomto období, což zajišťuje zdravý růst a dobrou úrodu.

Související články

Zdroj: www.youtube.com, jakpestovat.cz, rozhlas.cz