obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Roztoči vlnovníkovci a jejich hálky na listech ořešáku

Vlnovníkovci jsou tvorové pouhým okem téměř neviditelní. Zato jejich příbytky, hálky ze zduřelého pletiva listu, jsou nápadné a často i odlišně zbarvené. Mohou vlnovníci stromu uškodit a ohrozit nadílku ořechů?

Na listech ořešáku se někdy objevují vystouplé útvary zvané hálky. Při jejich silném výskytu se zahrádkáři mohou o své stromy a o úrodu obávat. Určitou újmu však mohou způsobit pouze mladým sazenicím při velmi silném výskytu.

Roztoči, kteří bydlí v hálkách

Vlnovník ořešákový (Aceria erineus), který na svrchní straně listů vytváří nápadné 6–7 mm velké puchýřovité útvary – hálky. Ty jsou ze spodní strany vyplněny hustou spletí chlupů (trichomů), v níž žijí drobní, jen do 0,2 mm dlouzí roztoči, které není snadné nalézt ani silně zvětšující lupou nebo mikroskopem.

  • Zpočátku zelené hálky se postupně zbarvují červenohnědě.
  • Na listech se vyskytují jednotlivě, ale při vyšší populaci roztoče se mohou spojovat a výrazně deformují celé listy.

listy napadené vlnovníkem (Aceria tristriatus) listy napadené vlnovníkem (Aceria tristriatus) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Druhým z roztočů je vlnovník Aceria tristriatus, který vytváří drobné, puchýřovité hálky na obou stranách listu.

  • Hálky jsou zpočátku světle zelené, později žloutnou, červenají a nakonec zhnědnou.
  • Mají drobný miniaturní otvůrek a najdeme je zejména podél hlavní žilky.
  • Při silném napadení hálky pokrývají i celou plochu listů, listy jsou zkadeřené a mohou i předčasně opadávat.

Vlnovníci ořešáku většinou neublíží

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

U opakujícího se silného výskytu můžeme použít biologickou ochranu: na mladé stromky po vyrašení „vysadit“ dravé roztoče Typhlodromus pyri, kteří vlnovníky likvidují.

Samičky obou druhů vlnovníků přezimují pod šupinami v pupenech a na jaře pak napadají rašící listy. Přestože v posledních letech jsou u nás pozorovány i velmi silné výskyty vlnovníků, škůdci většinou způsobují pouze vizuální poškození listů a vzrostlé stromy viditelně nepoškozují, ani nesnižují množství či kvalitu plodů. Zásah většinou není potřeba, neboť populace škůdců jsou přirozeně tlumeny běžně se vyskytujícími predátory.

strom ořešáku strom ořešáku Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pouze u mladých stromků ve školkách či po výsadbě může někdy silný výskyt vlnovníků snížit schopnost látkové přeměny stromků a tedy omezit jejich růst. Tehdy je vhodné napadené stromky ošetřit účinným akaricidem, nejlépe na jaře v době rašení pupenů a těsně po vyrašení. Na vlnovníky jsou registrovány například přípravky Magus 200 SC a Omite 570 EW, ale v současné době pouze pro ošetření rybízu a révy vinné. Pro ošetření révy vinné jsou na vlnovníky (roztoče) také registrované sirnaté přípravky Sulka, Sulikol či Kumulus.

Akční letáky