I takové krásky, jako jsou růže, postihují nejrůznější choroby a napadají je škůdci. U většiny je nutné zasáhnout včas, abyste o růže nepřišli, to by byla přece velké škoda. Znáte nejběžnější choroby a škůdce růží? Jak takové napadení vypadá? Jak se mu bránit?

Šedá hniloba

Toto houbové onemocnění napadá jen ty části rostliny, které jsou oslabené mechanickým poškozením. Hniloba se rozvíjí rychlostí blesku zejména ráno, kdy padne rosa a teplota je nejnižší z celého dne. Není to ale jediná příčina výskytu, protože se hniloba může objevit i v případě, že je v zemině málo živin (či naopak moc dusíku) nebo jsou růže zasazené moc hustě u sebe.

Houba napadá listy, kde se nejprve na krajích objeví tmavé vroubkované skvrnky, které se následně rozrůstají. Květy jsou po napadení potaženy povlakem, a jakmile houba na rostlině zaschne, vytvoří černé skvrny. Předcházet této chorobě lze kvalitním hnojivem na posílení rostlin.

Černá skvrnitost

Objevuje se hlavně na podzim a na jaře, kdy i nám dává počasí zabrat. Zima a déšť, to je ideální příležitost pro černou skvrnitost. Je způsobena bakterií Marssonia rosae, která přežívá zimu v opadaném listí. Bakterie způsobuje černání listů a postupné usychání. Prevencí je odstraňovaní spadaného listí a jeho likvidace, ideálně spálením.

Rez růžová

Skvrnky rzi se nemusí zjevovat pouze na listech růže, ale může postihnout i stonky. Jak u černé skvrnitosti, tak i u rzi výskyt souvisí s počasím, ale záleží i na závlaze a stanovišti. Při výskytu rzi je nutné zasáhnout, v opačném případě hrozí, že růže pojde.

Škůdci

Pilatka dřeňová – nejčastěji se do růží pustí pilatka dřeňová, která se na růžích vyskytuje zejména v červnu, kdy samičky kladou vajíčka do stonků přesně v místě, kde se pojí s výhonkem. Po vylíhnutí larev, což je přibližně za 10 dnů, rostlinu vyžírají a výhon postupně usychá.

Pilatka drobná – napadení pilatkou drobnou poznáte snadno, neboť svinuje listy do „úhledných“ trubiček. Ty slouží jako zázemí pro vylíhnuté larvy. Jelikož má pilatka za rok jen jednu generaci potomstva, nejsou škody na růžích tak rozsáhlé.

Mšice – mšice jen tak něco nezastaví. Při napadení růží můžete mšice spláchnout vodou, ale to samozřejmě při rozsáhlém útoku nebude stačit. Musíte přizvat na pomoc vhodný přípravek na hubení mšic. Mšice se pouštějí s chutí do listů a mladých výhonů.

Další škůdci

Růže jsou napadány nejrůznějšími škůdci, ale u některých druhů to není až tak moc zásadní:

  • Housenky obaleče růžového, píďalky – nejlepší je housenky vysbírat
  • Nosatci – požírají okrajové části listů, zasahuje se pouze při masivním přemnožení
  • Svilušky – vyskytují se tam, kde je sucho, tudíž na růžích pěstovaných doma, ve skleníku nebo při dlouhotrvajícím suchu. Sviluška chmelová vytváří na listech růží jemný stříbřitý povlak, většinou si napadení všimnete bohužel až při přemnožení svilušek.

Zdroje: www.floranazahrade.cz, abecedazahrady.dama.cz, www.veselebydleni.cz