Růže je odedávna vzorem dokonalosti. Pokud lidé našli zvláště krásné květy, nazvali je růžemi, ačkoli s pravou růží třeba neměly nic společného. Tato lidová jména již mají dlouhou tradici a některá jsou užívána dodnes.

Růže mexická čili pryšec nádherný

Pokojovou květinu Euphorbia (Poinsettia) pulcherrima známe spíš pod jménem vánoční hvězda. Okrasou jsou vybarvené listeny (nejčastěji červené), jež však k růžím mají daleko. Rostlina opravdu pochází z Mexika, kde dorůstá až čtyř metrů.

Růže nilská, legendární lotos

Majestátní mohutná vodní rostlina lotos ořechoplodý (Nelumbo nucifera) má nad hladinou růžové květy podobné leknínům (patří však do jiné čeledi) i růžím. Druh je rozšířen od Egypta po Japonsko a severní Austrálii. U nás jej můžeme vidět v botanických zahradách.

Růže pouštní, sukulentní rostlina

Nejznámějším a občas pěstovaným druhem jako pokojová rostlina je výrazně růžově kvetoucí Adenium obesum, jejíž květ připomíná růži s pěti plátky. Tato sukulentní rostlina z Afriky je rostlina je teplomilná a silně jedovatá.

Růže pouštní či saharská je krystalem

Je to zvláštnost dovážená z Maroka a Tuniska. Krystaly hnědě zbarveného sádrovce se někdy shlukují do útvarů, jež tvarem připomínají květ růže. Minerál krystalizuje vlivem rozdílné vlhkosti ve dne a v noci těsně pod povrchem pouště.

Růže severu čili kýchavice

Je to lidové označení ze severních Čech pro kýchavici bílou (Veratrum album). Až metr vysoká mohutná naše horská vytrvalá jednoděložná bylina je hlavně nápadná velkými širokými listy. V bohatém květenství jsou jednotlivé zelené květy s 6 plátky velké jen 2 cm. S růží má málo společného.

Růže skalní, drobná ale krásná

Květ růže připomínají přízemní růžice různých netřesků (Sempervivum), které bývají vysazovány zejména na skalkách. Barva růžice nemusí být jen zelená, ale i červenohnědá nebo dvoubarevná. Tento rod nalezneme i v naší přírodě.

Růže španělská

Bugenvilea lysá (Bougainvillea glabra) a druhy jí příbuzné pocházejí z tropických oblastí Jižní Ameriky. My je ovšem známe zejména ze Středozemí. Jedná se o dřevinu stálezelenou z čeledě rostlin nocenkovitých. Z dálky se mohutné rostliny drobnokvětým růžím podobají. Ozdobné jsou listeny; nejčastěji fialové.

Růže vánoční, sněžná či Kristova

Vytrvalá, opravdu v zimě bíle kvetoucí pryskyřníkovitá bylina čemeřice černá (Helleborus niger). Černý je kořen; květ ovšem bílý a neplné růži se trochu podobá. Prudce jedovatá rostlina je z podhůří Alp.

Růže vodní plove na hladině

Spíše básnické označení pro náš leknín bílý a bělostný (Nymphea alba, Nymphaea candida). U nás divoce rostoucí lekníny jsou mohutné vodní rostliny s bílými svým utvářením růži podobnými květy.