Při ručním opylování tykve přenášíme pyl ze samčího na samičí květ
Zdroj: Petr Dostálek a archiv Gengel o.p.s.

Toužíte získat kvalitní semena tykví, okurek či cuket? Musíte zabránit křížení

Při semenaření více odrůd od jednoho cizosprašného druhu je velmi důležité předejít nežádoucímu křížení. Pomůže dostatečná vzdálenost, časový odstup, ruční opylování i netkaná textilie.

Nejjednodušší je od daného cizosprašného druhu pěstovat v sezoně vždy jen jednu odrůdu a tu ponechat volnému opylování hmyzu. Tak získáme odrůdově čisté osivo. U běžných druhů, které se často pěstují (např. okurky nebo tykve), je třeba zohlednit i sousední zahrady, protože pro opylovače, jimiž jsou zejména včely, ale také čmeláci, pestřenky a další hmyz, nehrají ploty žádnou překážku. Obdobně to platí i u druhů opylovaných větrem, mezi něž patří například cukrová kukuřice.

Jakou je nutno zachovat vzdálenost mezi odrůdami?

Orientačně se pro malopěstování udává potřebná izolační vzdálenost podle druhu a podmínek 100-250 m od jiného kvetoucího záhonku. Překážky, jako jsou budovy, stromy a keře, mohou tuto izolační vzdálenost zkrátit, prázdná prostranství naopak prodloužit. Chceme-li v jednom roce semenařit současně více odrůd, můžeme pouvažovat v první řadě o dalším množitelském místě. Na domácí zahradě tak osivaříme jednu odrůdu a druhou množíme na chalupě či na chatě. Lze také požádat přátele, příbuzné a známé, aby nám další odrůdu pomohli semenařit u nich, tedy na jiných zahradách.

Pokud tuto možnost nemáme, a přesto chceme mít současně na zahradě více odrůd cizosprašné plodiny, můžeme využít pěstitelských opatření a jednoduchých technických pomůcek.

Ruční opylování

U více odrůd jednoho druhu tykve (např. hokaido a gengelská pečárka jsou obě tykev velkoplodá) lze použít ruční opylovaní. To vyžaduje, abychom květy izolovali a opylovali je sami namísto včel. V předvečer dne opylování si květy přelepíme páskou nebo stiskneme kolíčkem na prádlo, aby se nemohly následujícího rána rozevřít. Pak dopoledne přenášíme pyl ze samčích květů (tzv. květy jalové) na samičí (plodné květy, mají kratší stopku a pod květem základ plůdku) jiné rostliny a po přenesení pylu opět květ přelepíme páskou nebo stiskneme kolíčkem, aby k němu nemohly včely. Děláme to na vícero rostlinách, opylované plody si označíme.

Zakrývání textilií

Je možné využít také střídavé zakrývání odrůd netkanou textilií, například u záhonů okurek nebo cuket. Vždy necháme po nějaký čas odkrytou pro opylovače jen jednu odrůdu, u okurek například staré odrůdy okurek jako Mělnické, Znojemské, Bílské apod. Druhá sorta musí být zakrytá, aby k ní včely a čmeláci neměli přístup. Opylené a nasazené plody u odkryté odrůdy si označíme, třeba úvazkem plátna na stopce, a zakrytí odrůd prohodíme. Zakryjeme textilií první odrůdu, kde již máme opylené, nasazené a označené plody, a necháme volnému opylování druhou sortu. Předem ji prohlédneme a odštípneme případně již nasazené (a křížené) plody, které by mohly navíc brzdit násadu nových. Podobně i u ní si po opylení takto odrůdově čisté plody označíme, abychom je při sklizni poznali. Na tento postup si předem opatříme dostatečně velkou bílou netkanou textilii.

Izolační kryty s textilií se používají v genových bankách. Zde chrání makové květy Izolační kryty s textilií se používají v genových bankách. Zde chrání makové květy Zdroj: Petr Dostálek a archiv Gengel o.p.s.

Některé druhy k opylení nepotřebují hmyz, protože semena nasadí i bez něj. Lze tedy květy po celou dobu kvetení ponechat pod textilií: tak je tomu například u máku. V gengelských podmínkách připevňujeme textilii na domeček ze starých střešních latí, u profesionálů v genové bance to může být elegantnější konstrukce z ohnutých ocelových prutů. Důležité je zakrýt záhon ještě před rozkvetením a myslet na to, aby textilii v rozích, kde se více namáhá, neprotrhl prudší vítr. U máku, u něhož potřebujeme na čisté osivo jen menší množství makovic, stačí také jednoduše izolovat jen několik květů do prodyšných sáčků.

Časová izolace

Další možností je takzvaná časová izolace. Její podstatou je, že různé odrůdy kvetou v různou dobu, a pokud se doba květu nepřekrývá, získáme opět čisté osivo. V praxi tak lze zkusit semenařit například jarní a ozimé formy jednoho druhu, protože ozimé kvetou dříve než jarní. Může to být příklad ředkve a ředkvičky. Zatímco přezimované ředkve, které jsme vypěstovali předcházející rok, brzy na jaře vysadíme jako bulvy a záhy nám kvetou a nasazují semena, tak u příbuzné ředkvičky začne kvetení později. Trvá totiž určitou dobu, než vyrostou ředkvičkové bulvičky; po výběru odlistěné a přesazené rostliny začnou vytvářet květní stonek a kvést, a to může být ředkev už odkvetená.

Akční letáky