Meruňky, které se neošetří řezem, mají tendenci předčasně zasychat a plody tvořit pouze po obvodu stromu. Šittlův řez zajistí, že větvení na jednoletém výhonku bude blíže kmenu, koruna bude mít vhodný tvar, bude prosvětlená a plody budou růst rovnoměrně.

Dvakrát ročně

Řez meruněk se provádí na jaře a v létě. Jarnímu řezu se říká výchovný a jeho cílem je odstranění suchých, nemocných nebo poškozených výhonů. Také jím zakládáme budoucí tvar koruny. Tento řez se provádí především u nově vysazených mladých stromů v období od začátku rašení do konce května. V dalších letech už stačí tvar koruny udržovat. Letí řez se provádí v polovině června. Právě jemu se říká Šittlův. Jak již bylo naznačeno výše, jeho účelem je vyvolat růst nových přírůstků správným směrem a zvýšit plodnost. Na praktickou ukázku se můžete podívat zde: (Zdroj: www.youtube.com)

Jak na řez

Šittův řez se provádí následovně:

  • Sazenici meruňky upravte korunu, aby měla tzv. kotlovitý tvar. Vyberte si tři až čtyři hlavní výhony, které odpovídají budoucí koruně. Vybrané výhony zkraťte o 2/3, pouze jeden hlavní nechte o 15 cm delší. Zbývající větve odřežte.
  • Hlavní výhony meruňky, které jsou delší než 25 cm, zkraťte v polovině června zhruba o třetinu. Ve spodní části letorostu se tak podpoří tvorba nových výhonů. Meruňka totiž plodí na jednoletých výhonech.
  • V druhém roce zastřihněte výhony asi o polovinu. Hlavní výhon by měl být zase o cca 15-20 cm delší než ostatní zastřižené. Odstraňte také další nežádoucí větve, které kazí tvar koruny a nepropouští světlo.
  • V následujících sezónách korunu stromu prosvětlujte na jaře. V červnu opět proveďte Šittův řez u postranních letorostů, které zkrátíte zhruba o 1/3.
  • Starší stromy zmlazujte tak, že odstraníte starší větve. Na stromě si tak ponecháte 2-4 leté výhony.
  • Nezapomeňte rány po odřezání ošetřit latexovou barvou.

(Zdroj: abecedazahrady.dama.cz)