Máme na zahradě velice starou jabloň, která ještě každý rok bohatě rodí. Přestože jsou jablka stále šťavnatá a dobré chuti, trpí bohužel jakousi nemocí (viz první foto). Ráda bych věděla, o jakou chorobu jde. Eva Hauerová, Višňová–Saň

Příčinou sklovitosti může být nadbytek dusíku i zmlazovací řez

Nejde o chorobu, ale o fyziologickou poruchu plodů – sklovitost jablek, na kterou v některých letech bývají více náchylné některé většinou starší odrůdy (Clivia, Coxova reneta, Jonathan, Ontario, Starkrimson aj.). V období dozrávání, zralosti a skladování se na průřezu plodu objevují průhledná, sklovitá, různě velká ložiska. Postižená místa se rozrůstají a mohou postihnout i celý plod. Sklovitost obvykle začíná okolo jádřince. Může však být i pod slupkou, kde ji vidíme jako tmavší sklovité skvrny, které postupně při skladování hnědnou.

  • Sklovitost způsobuje proniknutí vody do mezibuněčných prostorů, a to především při rychlém nárůstu plodů po vydatných deštích, které přišly po období sucha.
  • Onemocnění se zpravidla projevuje na mladých (zmlazených), bujně rostoucích stromech s malou násadou plodů a na velkých plodech.

Příčinou bývá buď nadbytek dusíku v půdě, nebo příliš silný (zmlazovací) řez v době vegetačního klidu.

Riziko poškození také zvyšuje kolísání denních a nočních teplot v době dozrávání a rovněž pozdější sklizeň přezrálých jablek, v neposlední řadě i menší obsah vápníku v plodech.

Prevence proti sklovitosti plodů

Vzhledem k tomu, že ke sklovitosti jsou náchylné jen některé odrůdy a její hlavní příčina není plně objasněna, můžeme se sklovitosti bránit jen nepřímo: harmonickou výživou, včasnou sklizní a správným řezem podporujícím vyvážený poměr listů k plodům.

Aplikace vápníku

V mnoha případech u citlivých odrůd jabloní pomůže také aplikace vápníku na listy a plody ve formě speciálního hnojiva: Aminoquelant–Ca, Arbofert jablko, Calcinit, CalMag, Campofort s vápníkem, Fertikal, Fruton Combi, InCa, Kalkosol 25, Kalkosan 30, Lamag Ca, HARMONIE Vápník, Vinofert Kalcium, Wuxal Aminocal, Wuxal Sus Kalcium aj. Případně i chlorid vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Tato hnojiva je vhodné přidávat i do postřiku proti chorobám a škůdcům v období maximálního růstu plodů od poloviny července do konce srpna.

  • Ošetření podle aktuálních podmínek 2–5x opakujeme v intervalu 10–14 dnů.
  • Začínáme s nižšími koncentracemi, ty pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní.

Velmi důležité je ošetřit jabloně naposled asi 14 dnů před sklizní. Tak omezíme výskyt i dalších poruch způsobovaných nedostatkem vápníku, jako jsou hořká skvrnitost či pihovitost jablek, korková skvrnitost, jonathanová skvrnitost, hluboké praskání, vypouklé lenticely, vrásčitost, sluneční spála (úpal), časné zrání, skládkové hnědnutí slupky neboli scald aj.

Sklovitá jablka lze konzumovat, ale nikoli uskladňovat

Jablka napadená sklovitostí se rychle kazí, proto nejsou vhodná k delšímu skladování. Můžeme je však bez obav konzumovat. Při menším poškození můžeme zkusit plody uložit asi na týden do větraného prostoru při teplotě do 20 °C. Pokud poté sklovitost zmizí, lze plody ještě kratší dobu skladovat. A jestliže nezmizí, je vhodné jablka raději zkonzumovat nebo zmoštovat.