obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Skokani, ropuchy, kuňky, čolci i rosničky v zahradním jezírku

Obojživelníci mají v naší krajině stále obtížnější život. Přitom jsou v koloběhu přírody nepostradatelní. Jako náhradní útočiště pro rozmnožování jim může posloužit i jezírko na zahradě.

Žáby, čolci a mloci jsou v přírodě nepostradatelní. Jenže jsou všichni do jednoho ohrožení - jejich počty se mnohde snížily až o 90%. Zanikají tůňky a mokřady, kde se mohli roznožovat, hubí je pesticidy a insekticidy používané v zemědělství i lesnictví, trpí odvodňováním krajiny, necitlivými úpravami rybníků i zatopených lomů, spousty jich hyne pod koly aut. Náhradní útočiště mohou kupodivu najít i na naší zahradě, zvláště pokud je přírodě přívětivá, s pěkným jezírkem…

zahradní jezírko - posezení zahradní jezírko Zdroj: Archiv ireceptar.cz

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ideální je nádrž s různými stupni hloubky, osázená bahenními, ponořenými i na hladině vzplývavými vodními rostlinami, které však stíní jen část hladiny. V době, kdy jsou pulci ještě malí, je nutné vypnout případné filtrovací zařízení. Jezírko také nedoplňujeme chlorovanou vodou z vodovou! V době, kdy se pulci přeměňují v žabky, potřebují pozvolný přechod z vody na souš.

Hledá se jezírko, zn. Za nájem ho vyčistíme

Vajíčka otužilých obojživelníků se ve vodě objevují velmi časně zjara. Černé zárodky, chráněné průsvitným rosolem, vstřebávají teplo ze slunečních paprsků. Brzy se protáhnou a promění na drobounké pulce. Ti ještě chvíli setrvají v mateřském rosolu, snědí jej aby se posilnili a poté se rozplavou. Dospějí za pár měsíců nebo i let, podle podmínek a druhu.

Zahradní okrasné jezírko nebo přírodní koupací jezírko bez ryb je pro ně přívětivým místem k životu. Kromě toho, že ohroženým zvířatům pomůžeme, budeme mít z jejich návštěvy velký užitek. Pulci žab se totiž živí řasami a jezírko důkladně vyčistí.

skokan hnědý Skokan hnědý (Rana temporaria) na vajíčkách Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Elegantní skokani

Štíhlé žáby s hladkou kůží a dlouhýma zadníma nohama kladou vajíčka slepená ve velkých shlucích. Skokani hnědí (Rana temporaria) k vodě putují v nerozlučném objetí, kdy se sameček pohodlně veze na hřbetě své vyvolené. Ta dokáže do vody naklást až 4000 vajíček! Pozoruhodnou proměnou k žábě však projde jen malá část, na vajíčka i pulce čeká mnoho nástrah. Výjimečně se v zahradním jezírku mohou objevit i vajíčka našich dalších druhů skokanů. 

Nedoceněné ropuchy

Zavalité ropuchy vajíčka kladou v úhledných, až několik metrů dlouhých šňůrkách, které omotávají kolem vodních rostlin.

Ropucha zelená (Bufo viridis) Ropucha zelená (Bufo viridis) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nejčastěji patří ropuše obecné (Bufo bufo). Silné samičky donesou drobnější samečky k vodě na zádech třebas i na vzdálenost několika set metrů. Objevit se může i krásně zbarvená ropucha zelená (Bufo viridis), nebo ropucha krátkonohá (Bufo calamita).  Dospělé žáby zkonzumují spoustu na zahradě nevítaného hmyzu i zjara ještě drobných slimáků. Na lov vycházejí v noci, přes den potřebují klidný úkryt. Budou vděčné za kupku kamení nebo dřeva v rohu zahrady, nejlépe pod ochranou hustého keře, nebo za suchou zídku se skulinami. Ve stínu keřů a pod starým dřevem se jako doma cítí i skokani hnědí. 

Barevné kuňky a neviditelné blatnice

Vzácně mohou do jezírka naklást vajíčka i kuňky s černo-oranžovým bříškem. Kuňka obecná (Bombina bombina), jedna z našich nejohroženějších žab, potřebuje k rozmnožování mělké vody plné vegetace. Rovněž vzácná kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) se spokojí i s louží na lesní cestě.

Kuňka obecná (Bombina bombina) Kuňka obecná (Bombina bombina) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Spatřit blatnici skvrnitou (Pelobates funcus) je ještě vzácnější, protože většinu času tráví schovaná až metr pod zemí. Ovšem její pulce, dorůstající velikosti až 12, výjimečně i 18 cm, přehlédnout nelze. Dlouhé šňůry vajíček klade blatnice do rybníků i požárních nádrží, potřebuje vodu alespoň metr hlubokou. 

Něžné rosničky

I půvabná rosnička zelená (Hyla arborea) může naklást vajíčka do zahradního jezírka. V jeho blízkosti potřebuje rostliny s pevnými, nejlépe vodorovnými listy, na kterých by se mohla slunit. Když je nenajde, často vyleze na příliš křehká stébla a může se pádem zranit. 

Rosnička zelená (Hyla arborea) Rosnička zelená (Hyla arborea) Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

Čolci podvodníci

Čolci ve vodě tráví celé jaro i část léta. Pak jim zmizí ploutevní lem a přesunou se na břeh. Velmi vzácný čolek velký (Triturus cristatus) klade vajíčka do větších, osluněných nádrží na vodní rostliny. Čolci horští (Triturus alpestris), krásní obojživelníci s oranžovým bříškem a zářivě modrými boky, vyhledávají chladné čisté vody, jezírka na dně lomů, klidné zátočiny potoků i zahradní jezírka. Třebas i v nádrži na dešťovou vodu či ve studni se v nouzi rozmnožuje čolek obecný (Triturus vulgaris, syn. Lissotriton vulgaris). Zcela suchozemským životem žije mlok skvrnitý (Samamandra salamandra), který do čistých lesních studánek, pokud ještě nějaké najde, klade již vylíhnuté larvy. Pak se ukrývá pod kameny a kmeny.

Akční letáky