Ve snaze rostlinám dopřát, postupují především začínající pěstitelé mnohdy nesprávně v tom, že vysazené rostliny příliš zahrnují zemí. Taková rostlina pak většinou podehnívá, takzvaně sedí, neroste. Při výsadbě proto dodržujeme určité zásady.

Jahody

Mladé rostliny při výsadbě nikdy příliš nezahrnujeme. Vzhledem k mohutnému kořenovému systému, který jahodníky mají, raději nejprve vyhloubíme větší jamku a kořeny v ní rozprostřeme tak, aby se neohýbaly. Zasypeme je připraveným substrátem, který následně přitlačíme. Ovšem pozor, rostlinám nikdy nesmíme zahrnout srdéčko!

Kedlubny

Sazenice při výsadbě nesnesou, aby srdéčko a kořenový krček byly pod zemí. Přísně dbáme, aby nejmladší středový list byl opravdu nad zemí. Dobře vysazená rostlina lépe zakoření, bulva se bude vytvářet nad zemí a lépe odolá praskání.

Salát

Mnozí pěstitelé mají strach, aby jemné rostliny salátu nenachladly, proto sazeničky při výsadbě zahrnují tak hluboko, že mnohdy zůstávájí nad zemí pouze vrcholky obvodových listů. Což není dobře. Salát nesnese hlubokou výsadbu, velmi rychle podehnívá, nevyvíjí se a neroste.

Sazenice proto zahrnujeme pouze v úrovni kořenového krčku.

Pórek

Vyžaduje speciální výsadbu. Sazenicím o síle stébla až tužky zakrátíme nať i kořeny asi o třetinu. V rozestupech 20 cm je vysazujeme nejlépe do rýh hlubokých asi 10 cm. Po ujmutí a při následném kypření je pak postupně zahrnujeme. Koncem léta, kdy již výrazně narostou, je přihrneme podobně jako brambory.

Roubované okurky

V současné době se do popředí zájmu pěstitelů stále více dostávají okurky roubované na tykev fíkolistou. Nejčastěji se roubují okurky hadovky, které se pěstují ve skleníku. Výhodou je lepší zdravotní stav, rychlý růst a časná i vysoká násada plodů. Při výsadbě ale nikdy nesmíme zahrnout naroubované části. Podnož by tak ztratila funkci a zakořenila by naroubovaná okurka. .