Představíme si některé starší odrůdy, které byly významné v době, kdy se ovoce ještě pěstovalo na polokmenech a vysokokmenech pro radost a užitek. Hodnocení odolnosti k chorobám je zaměřeno na strupovitost jabloní a k padlí jabloňovému.

Albrechtovo

Plody má velké až velmi velké, ploše kulovité až zploštělé, chuť sladce nakyslou, svěží, dobrou. Sklízíme je koncem září, dozrávají od poloviny října do listopadu, vydrží do ledna, v chladírně až do února. Stromy rostou středně bujně. Plodnost je velmi raná, vysoká a téměř pravidelná. Odolnost proti mrazu je dobrá, náchylnost k chorobám střední.

Banánové zimní

Plody má větší, téměř kulovité, u většiny plodů se táhne od kalichu až ke stopce ostrý šev. Chuť je sladce navinulá, s banánovou příchutí, velmi dobrá. Jablka sklízíme v polovině října, zrají v prosinci, vydrží do dubna. Stromy rostou středně bujně. Plodnost je středně raná, vysoká a pravidelná. Odolnost proti mrazu je menší, náchylnost k chorobám střední.

Blenheimská reneta

Plody má velké, ploše kulovité až zploštělé. Chuť je sladce navinulá, renetovitá, dobrá až velmi dobrá. Sklízíme je v polovině září, konzumně dozrávají v prosinci, vydrží do února, při špatném uložení vadnou. Stromy rostou velmi bujně. Plodnost je pozdní, střední a nepravidelná. Odolnost proti mrazu je dobrá, náchylnost k chorobám střední.

Boskoopské červené

Tato červená mutace vznikla na stromu odrůdy ’Boskoopské’ v roce 1923. Plody má velké až velmi velké, většinou kulovité, plošší i vyšší, chuti sladce navinulé až nakyslé, mírně renetovité, dobré. Sklízíme je v polovině října, konzumně dozrávají v prosinci nebo v lednu, vydrží do dubna. Při skladování vyžadují vyšší vlhkost vzduchu, jinak vadnou. Stromy rostou velmi bujně. Plodnost je střední, vysoká a střídavá. Odolnost proti mrazu je menší, proti strupovitosti střední a proti padlí střední až vysoká.

Gascoyneho šarlatové

Plody má velké až velmi velké, většinou kulovité, zdánlivě plošší. Jejich chuť je sladká, navinulá, aromatická, kořenitá, velmi dobrá. Sklízíme je v polovině září, konzumně dozrávají v říjnu, vydrží do prosince. Dobře se uchovávají v chladírně. Stromy rostou bujně, později středně. Plodnost začíná později, je menší a pravidelná. Odolnost proti mrazu je dobrá, proti strupovitosti malá a proti padlí střední.

Jadernička moravská

Plody má menší až středně velké, hodně variabilní, chuti sladce navinulé, mírně aromatické, celkově dobré. Sklízíme je v polovině října, konzumně dozrávají v listopadu, vydrží do února. Stromy rostou bujně. Do plodnosti nastupují pozdě a plodí střídavě. Odolnost proti mrazu je velmi vysoká a proti strupovitosti střední až menší a proti padlí vysoká. Je to jediná krajová odrůda, která se vysazuje i v současné době.

Kožená reneta zimní

Plody má velké, většinou ploše kulovité, sladce navinulé chuti. Sklízíme je v polovině října, konzumně dozrávají v prosinci, vydrží do března i déle. Při špatném uskladnění plody slabě vadnou. Stromy rostou středně bujně. Plodnost je brzká a velká. Odolnost proti mrazu je vysoká, proti strupovitosti větší a proti padlí střední až menší.

Malinové hornokrajské

Plody má velké, většinou výrazně kulovité, jejich chuť je navinulá, sladká s malinovou příchutí, ve správné konzumní zralosti velmi dobrá. Sklízíme je koncem září, konzumně dozrávají v říjnu, vydrží do Vánoc. Nejsou–li skladovány v chladu, na chuti ztrácejí a brzy moučnatí. Stromy rostou středně bujně, vytvářejí mohutné koruny. Do plodnosti nastupuje středně brzy, plodnost je vysoká a pravidelná. Odolnost proti mrazu je velmi vysoká, proti strupovitost střední až malá a proti padlí vysoká.

Matčino – Nonetit

Plody má větší, zpravidla tupě kuželovité, jejich chuť je sladká a aromatická. Sklízíme je koncem září, konzumně dozrávají v říjnu, vydrží do prosince, při dobrém uskladnění i déle. Podle zkušeností mají nejlepší chuť v listopadu. Stromy rostou středně bujně. Plodnost začíná později, je střední nebo menší, střídavá. Odolnost proti mrazu je menší, proti strupovitosti dobrá a proti padlí střední.

Panenské české

Tato velmi stará odrůda je pěstována odnepaměti. Plody má menší, tupě kuželovité, chuti navinule sladké, s typickou příchutí. Sklízíme je v polovině září, konzumně dozrávají v listopadu, vydrží do konce března, při dobrém uskladnění i déle. Stromy rostou středně bujně, vytvářejí vznosně kulovitou korunu. Do plodnosti nastupuje o něco později a ta je pak střední a dost pravidelná. Odolnost proti mrazu je vysoká, proti strupovitosti střední a proti padlí vysoká.

Parkerovo

Plody má střední, tupě nebo ploše kulovité, slupka je překryta téměř souvislou rzí. Chuť plodů je sladce navinulá, renetovitá. Sklízíme je v polovině října, konzumně dozrávají v prosinci, vydrží do března, při dobrém uskladnění i do dubna. Stromy rostou středně bujně, později slabě, vytvářejí menší koruny. Plodnost je raná, velmi vysoká, pravidelná. Odolnost proti mrazu je střední, proti strupovitosti vysoká a proti padlí střední.

Parména zlatá zimní

Plody má větší, většinou tupě kuželovité, jejich chuť je sladce navinulá, výrazněji aromatická, velmi dobrá. Sklízíme je začátkem září a musí to být zavčas, protože plody snadno padají. Konzumně dozrávají v říjnu, vydrží do prosince, při dobrém uskladnění i déle. Stromy rostou bujně, později středně bujně. Plodnost je raná, vysoká, střídavá. Odolnost proti mrazu je dobrá, proti strupovitost malá a proti padlí střední.

Průsvitné letní

Plody má střední, kulovité až tupě kuželovité, jejich chuť je sladce navinulá, dobrá. Sklízíme je začátkem července až začátkem srpna, konzumně dozrávají hned po sklizni, vydrží několik dnů, pak moučnatí. Stromy rostou středně bujně, později slabě. Plodnost je raná, vysoká, střídavá. Odolnost proti mrazu je vysoká, proti strupovitost střední a proti padlí malá.

Smiřické vzácné

Krajová odrůda na Královéhradecku. Plody má velké, ploše kulovité, jejich chuť je navinule sladká, velmi dobrá. Sklízíme je v první polovině října, konzumně dozrávají v listopadu, vydrží do ledna až února. Stromy rostou bujně. Plodnost je dobrá, střídavá. Odolnost proti mrazu je vysoká, proti strupovitosti a padlí střední.

Sudetská (Jesenická) reneta

Plody má střední až větší, kulovité, někdy tupě kuželovité, sladce nakyslé chuti. Sklízíme je začátkem října, konzumně dozrávají v prosinci, vydrží do února, při dobrém uskladnění i do března. Stromy rostou středně bujně, později slabě. Plodnost je velmi raná, vysoká, pravidelná. Odolnost proti mrazu je velmi vysoká, proti strupovitosti malá a proti padlí střední.

Watervlietské mramorované

Plody má střední, výrazně kulovité, sladce navinulé chuti. Sklízíme je začátkem října, konzumně dozrávají v prosinci až lednu, vydrží do dubna, při předčasné sklizni vadnou. Stromy rostou bujně, později středně. Plodnost je středně raná, dobrá, dosti pravidelná. Odolnost proti mrazu je dobrá, proti strupovitosti vysoká a proti padlí střední.

Zvonkové

Plody má střední až větší, zvonkovité, někdy tupě kuželovité, chuť mají nasládle kyselou, navinulou a svěží po celou dobu skladování. Sklízíme je koncem října, konzumně dozrávají v únoru, vydrží do května, při uskladnění nehnijí. Stromy rostou bujně, později slabě. Plodnost začíná později, je střední, celkem pravidelná. Odolnost proti mrazu je malá, proti strupovitosti a padlí je střední.

Foto: autor