Hodnocení odolnosti k chorobám jednotlivých odrůd je zaměřeno především na vnímavost k šarce švestek.

Althanova

Česká pozdní, cizosprašná renklóda s velkou a pravidelnou plodností. Plody sklízíme ve druhé polovině srpna. Opylovači jsou ’Oullinská’ a ’Zelená renklóda’. Odolnost proti mrazu je vysoká, proti napadení šarkou švestek střední. Atraktivní a kvalitní plody jsou vhodné především pro přímý konzum, ale i pro konzervárenské zpracování.

Bryská

Odrůda vznikla ve Francii jako náhodný cizosprašný semenáč slívy. Plodnost je vysoká, pravidelná. Plody sklízíme v druhé polovině července až začátkem srpna, dozrávají dosti nepravidelně (sklízíme je v průběhu 2–3 týdnů). Opylovači jsou ’Čačanska raná’, ’Lützelsachsenská’ a ’Anna Späth’. Odolnost proti mrazu je vysoká, proti napadení šarkou švestek střední. Tato nenáročná, raná a chuťově dobrá slíva je vhodná zejména do vlhčích stanovišť i ve vyšších polohách. Je vhodná pro přímý konzum i pro kuchyňské zpracování.

Domácí velkoplodá

Velmi pozdní, samosprašná švestka, pochází z Asie, při stěhování národů ji slovanské kmeny přinesly do střední Evropy. Plodnost je brzká, velká, pravidelná. Plody sklízíme ve 2.–4. týdnu září. Odolnost proti mrazu je střední, proti napadení šarkou švestek nízká. Má vynikající kvalitu plodů vhodných pro přímý konzum i konzervování. U nás je nejrozšířenější pěstovanou švestkou, ovšem vysazovat ji můžeme jen v oblastech, kde se nevyskytuje šarka švestek.

Durancie

Pozdní samosprašná slíva neznámého původu. Plodí brzy, hodně a pravidelně. Plody sklízíme ve druhé polovině září. Odolnost proti mrazu i proti napadení šarkou švestek je vysoká. Plody durancie se tradičně sušily na křížaly a používají se stále na výrobu ceněné pálenky a povidel. Je možno ji použít i pro přímý konzum, dužninu však nelze oddělit od pecky.

Esslingenská

Pozdní, cizosprašná švestka pochází z Německa. Plodí brzy, hodně a pravidelně. Čas na sklizeň je v první polovině srpna. Opylovačem je ’Domácí velkoplodá’. Odolnost proti mrazu je střední, proti napadení šarkou švestek nízká.

Lützelsachsenská

Původem německá odrůda byla objevena jako nahodilý semenáč. Je to velmi raná, cizosprašná švestka s brzkou, velkou a téměř pravidelnou plodností. Zraje stejnoměrně koncem července až začátkem srpna. Opylovači jsou ‚Domácí velkoplodá‘, ’Bryská’ a ’Zimmerova’. Odolnost proti mrazu je střední, proti napadení šarkou švestek je nízká.

Malvazinka

Raná, cizosprašná slíva pocházející z Anglie. Má brzkou, velkou a téměř pravidelnou plodnost. Zraje celkem stejnoměrně v polovině srpna, asi měsíc před ’Domácí velkoplodou’. Opylovači jsou ’Althanova’, ’Nancyská’ a ’Zelená renklóda’. Odolnost proti nízkým teplotám je nízká, proti napadení šarkou švestek je střední. Hodí se pro přímý konzum i konzervování.

Nancyská

Středně raná, samosprašná mirabelka pochází z Francie. Plodí brzy, hodně a téměř pravidelně. Plody sklízíme ve druhé polovině srpna. Odolnost proti nízkým teplotám je střední až vysoká, proti napadení šarkou švestek vysoká. Je vhodná pro přímý konzum i na konzervování. Nejkvalitnější plody se rodí v teplých oblastech.

Ontario

Americká samosprašná renklóda z druhé poloviny 19. století s ranou, střední až velkou a celkem pravidelnou plodností. Plody sklízíme v první třetině srpna, plody vydrží na stromě 2–3 týdny. Odolnost proti mrazu je vysoká, proti napadení šarkou švestek je dobrá. Má chutné plody, vhodné především pro přímý konzum, ale i pro kuchyňské zpracování.

Oullinská

Samosprašná, žlutozelená renklóda byla vyšlechtěna v polovině 19. století ve Francii. Plodí brzy, hodně a pravidelně. Plody sklízíme v polovině srpna. Odolnost proti mrazu je dobrá, proti napadení šarkou švestek vysoká. Má velké, atraktivní plody, vhodné pro přímý konzum a především pro konzervárenské zpracování.

Ruth Gerstetter

Kříženec odrůd ’Carská’ a ’Bryská’ pochází z Německa. Je to velmi raná, samosprašná slíva s brzkou, velkou, méně pravidelnou plodností. Zraje v polovině července. Odolnost proti nízkým teplotám je střední, proti napadení šarkou švestek je dobrá. Kvalitní plody jsou vhodné pro přímý konzum. Je to nejranější slíva v našem sortimentu, sklízíme ji postupně a probírkou. Nejlepší kvalitu dosahuje v teplejších oblastech.

Stanley

Pozdní, samosprašná pološvestka pochází z USA. Plodí brzy, hodně a pravidelně. Sklízíme ji asi pět dnů před odrůdou ’Domácí velkoplodou’. Odolnost proti mrazu je vysoká, k napadení šarkou švestek je tolerantní. Má velké, atraktivní plody, vhodné pro přímý konzum a především pro konzervárenské zpracování. Vytváří menší koruny a je málo náročná na řez.

Tuleu Gras

Pozdní, cizosprašná švestka pocházející z Rumunska. Plodí hodně a pravidelně. Sklízíme ji o několik dnů dříve než ’Domácí velkoplodou’. Opylovači jsou ’Althanova’, ’Domácí velkoplodá’ a ’Vlaška’. Odolnost proti nízkým teplotám je vysoká, proti napadení šarkou švestek je střední.

Vlaška

Pozdní, samosprašná švestka pocházející z Itálie má střední a pravidelnou plodnost. Zraje asi týden před ’Domácí velkoplodou’, sklízíme ji probírkou. Odolnost proti nízkým teplotám je vysoká, proti napadení šarkou švestek nízká. Velmi kvalitní a atraktivní plody jsou vhodné pro přímý konzum i pro konzervování. Nejlépe se jí daří na malých zahrádkách v teplých oblastech.

Wangenheimova

Pozdní, samosprašná pološvestka pochází z Německa. Plodí brzy, vydatně a pravidelně. Zraje stejnoměrně týden před ’Domácí velkoplodou’. Odolnost proti nízkým teplotám je vysoká, proti napadení šarkou švestek je střední. Je to velmi rozšířená odrůda s kvalitními plody, vhodná pro přímý konzum i konzervování.

Wazonova

Pozdní, částečně samosprašná renklóda pochází z Francie. Její plodnost je brzká, velmi velká, pravidelná. Sklízíme ji v polovině září. Vhodnými opylovači jsou ’Althanova renklóda’, ’Mirabelka nancyská’, ’Oullinská’ a ’Zimmerova’. Odolnost proti nízkým teplotám je vysoká, proti napadení šarkou švestek je střední až vysoká. Velmi chutné plody jsou vhodné pro přímý konzum a zvláště pro konzervárenské zpracování – ovšem za deště před zralostí plody pukají a mohou být napadeny moniliózou.

Zelená renklóda

Středně raná, cizosprašná renklóda pochází ze Středomoří. Její plodnost je velká, méně pravidelná. Sklízíme ji ve druhé polovině srpna. Opylovači jsou ’Althanova’, ’Nancyská ’, ’Domácí velkoplodá’ a ’Vlaška’. Odolnost proti nízkým teplotám i proti napadení šarkou švestek je střední. Plody jsou výborné, vhodné pro přímý konzum a zvláště pro přípravu kompotů.

Zimmerova

Původně neznámý semenáč z Německa. Raná, částečně samosprašná švestka s brzkou, vysokou a pravidelnou plodností. Zraje v první polovině srpna. Opylovači jsou ’Domácí velkoplodá’, ’Wangenheimova’. Odolnost proti nízkým teplotám je střední až vysoká, proti napadení šarkou švestek je nízká. Má kvalitní plody vhodné pro přímý konzum i kuchyňské zpracování, za deště ovšem ještě před zralostí pukají a mohou být napadeny moniliózou. Nejlepší kvalitu dosahuje v nejteplejších oblastech, plody z vyšších oblastí jsou méně kvalitní.