Existuje několik skupin odrůd, ’Karešova’, ’Troprichterova’, ’Van’; ’Granát’, ’Kordia’; ’Lambert’, ’Büttnerova’, ’Napoleonova’; ’Burlat’, ’Moreau’. Podle doby zrání zařazujeme odrůdy do tzv. třešňových týdnů, které počítáme ode dne, kdy zraje odrůda ’Rychlice německá’ (z novějších odrůd ’Rivan’), což je na přelomu května a června.

Staré odrůdy třešní jsou cizosprašné, proto je nutno volit vhodné opylovače, které kvetou ve stejnou dobu jako vysazená odrůda. Pozdě kvetoucí třešně je možné vysazovat v kombinaci s raně kvetoucími višněmi. Pozor na to, že některé odrůdy se vzájemně neopylují, jde o tzv. inkompatibilitu.

Ovocné stromy a jejich plody měly pro venkovského člověka v minulosti nemalý význam i v rovině symbolické, objevovaly se v řadě rituálů, obřadů a obyčejů.

Kaštánka

Raná, cizosprašná tmavá srdcovka plodí brzy, bohatě a pravidelně. Ovoce sklízíme ve 2. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ’Burlat’, ’Karešova’, ’Rivan’. Odolnost květů proti mrazu je střední až vysoká, proti pukání plodů vysoká. Velmi kvalitní plody jsou vhodné pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat do všech oblastí vhodných pro třešně, ve vyšších polohách na chráněná stanoviště. Uplatnění najde na malých zahrádkách i ve velkých výsadbách.

Lyonská (syn. Ramon Oliva)

Raná, cizosprašná tmavá polochrupka plodí brzy, středně a méně pravidelně a plody Ovocné stromy byly vždy nedílnou součástí naší venkovské krajiny. V současné době můžeme najít již jen zbytky ovocných výsadeb – zahrad, sadů, polních sadů, alejí nebo solitérů.

Dönissenova žlutá

Pozdní, cizosprašná světlá chrupka plodí brzy, středně a pravidelně. Plody sklízíme v 5. až 6. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ’Napoleonova’ a Troprichterova’. Odolnost květů proti mrazu je vysoká, proti pukání plodů střední. Odrůda má kvalitní plody, vhodné pro přímý konzum. Ve vyšších polohách ji vysazujeme na chráněná stanoviště, snese i polohu nad 500 m n. m. Uplatní se na malých zahrádkách. Výhodou je i to, že plody žluté barvy nejsou atraktivní pro ptactvo.

Germersdorfská

Pozdní, cizosprašná tmavá chrupka plodí brzy, bohatě a pravidelně. Plody sklízíme v 6. až 7. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ’Hedelfingenská’ a ´Schneiderova’. Odolnost květů proti mrazu i proti pukání plodů je střední až menší. Odrůda má kvalitní plody vhodné pro přímý konzum i pro zpracování. Ve vyšších polohách ji vysazujeme na chráněná stanoviště.

Granát (syn. Plavečský granát)

Středně raná, cizosprašná tmavá chrupka plodí brzy, hodně a téměř pravidelně. Sklizeň nastává ve 4. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ’Hedelfingenská’, ’Napoleonova’ a ’Troprichterova’. Odolnost květů proti mrazu je nízká, proti pukání plodů střední. Má velmi kvalitní plody vhodné pro přímý konzum i pro konzervování. Ve vyšších oblastech ji vysazujeme na chráněná stanoviště.

Hedelfingenská

Pozdní, cizosprašná tmavá chrupka plodí později, středně a pravidelně. Ovoce sklízíme v 6. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ’Troprichterova’ a ’Schneiderova’. Odolnost květů proti mrazu je nízká, proti pukání plodů je rovněž nízká. Má atraktivní, kvalitní plody vhodné pro přímý konzum i konzervárenské zpracování. Nejlépe jí vyhovují teplejší a sušší polohy. Ve vyšších polohách vyžaduje chráněná stanoviště.

Karešova

Raná, cizosprašná tmavá srdcovka plodí brzy, bohatě a pravidelně. Sklizeň nastává ve 2. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ’Burlat’, ’Kaštánka’, ’Napoleonova’, ’Rivan’. Odolnost květů proti mrazu je vysoká, proti pukání plodů nízká. Má velmi kvalitní, atraktivní plody vhodné pro přímý konzum. Ve vyšších polohách ji vysazujeme na chráněná stanoviště. Uplatnění má na malých zahrádkách i ve velkých výsadbách.

Napoleonova (syn. Lauermanova, Büttnerova červená chrupka)

Cizosprašná pestrá chrupka plodí středně brzy, hodně a pravidelně. Sklizeň nastává v 5. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ’Karešova’, ’Kaštánka’ a ’Van’. Odolnost květů proti mrazu je střední, proti pukání plodů nízká. Má velmi kvalitní plody vhodné pro přímý konzum i pro konzervování. Nejlépe jí vyhovují teplejší a sušší polohy. Ve vyšších polohách, kde více prší, plody pukají a trpí moniliózou.

Rychlice německá

Velmi raná, cizosprašná tmavá srdcovka plodí brzy, středně a pravidelně a ovoce sklízíme v 1. třešňovém týdnu. Vhodným opylovačem je ’Napoleonova’. Odolnost květů proti mrazu je nízká, proti pukání plodů střední. Plody jsou vhodné pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat ve všech oblastech vhodných pro pěstování třešní.

Schneiderova (syn. Thurn–Taxis)

Pozdní, cizosprašná tmavá chrupka plodí později, středně až méně a také méně pravidelně. Sklizeň nastává v 5. až 6. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ’Germersdorfská’, ’Hedelfingenská’, ’Troprichterova’. Odolnost květů proti mrazu je střední, ve dřevě vysoká, proti pukání plodů je nízká. Má atraktivní, kvalitní plody vhodné pro přímý konzum i pro konzervování. Nejlépe se jí daří v teplejších a sušších polohách. Ve vyšších polohách jí nejlépe vyhovují chráněná stanoviště.

Troprichterova

Plodnost pozdní, cizosprašné tmavé chrupky je brzká, vysoká, pravidelná a ovoce sklízíme ve 4. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ’Hedelfingenská’, ’Schneiderova’ a ’Vackova’. Odolnost květů proti mrazu je střední, ve dřevě vysoká, proti pukání plodů je nízká. Má kvalitní plody vhodné pro přímý konzum i konzervárenské zpracování. Nejlépe jí vyhovují teplejší a sušší polohy. Ve vyšších polohách ji vysazujeme na chráněná stanoviště.

Velká černá chrupka

Pozdní, cizosprašná tmavá chrupka. Plodí později, hodně a pravidelně. Sklizeň nastává v 5. až 6. třešňovém týdnu. Opylovači jsou ’Germersdorfská’ a ’Schneiderova’. Odolnost květů proti mrazu je střední, ve dřevě vysoká, proti pukání plodů je nízká. Má kvalitní plody vhodné pro přímý konzum i domácí zpracování. Nejlépe jí vyhovují teplejší a sušší polohy. Ve vyšších polohách ji vysazujeme na chráněná stanoviště.

Winklerova raná

Velmi raná, cizosprašná tmavá srdcovka plodí brzy, středně a méně pravidelně, ovoce sklízíme v 1. třešňovém týdnu. Odolnost ve dřevě a v květu proti mrazu je nízká, proti pukání plodů je rovněž nízká. Opylovači jsou ’Sladkovišeň raná’ a ’Schneiderova’. Má pěkné kvalitní plody vhodné pro přímý konzum. Ve vyšších polohách vyžaduje chráněná stanoviště. Uplatnění má na malých zahrádkách.