Základna zídky by měla být široká alespoň jako třetina budoucí výšky. Základní vrstva kamenů kotví v 30–50 cm hluboké jámě vyplněné štěrkem. (Po stranách může štěrk od okolí oddělovat geotextilie, aby se časem nemísil se zeminou.)

Útulný domov pro ještěrky

Vnitřek zídky není nutné vyplňovat stejným materiálem, tedy kameny, stačí stavební suť.

V naší zídce je suť několikrát proložená trouchnivým dřevem a kompostem, což bude prospívat nejen ještěrkám a užovkám, které v zídkách nacházejí útočiště, ale také rostlinám.

Jak zídku osadit?

Spáry suché zídky, zvané též květinové, lze osadit suchomilnými květinami, jako jsou rozchodníky, netřesky, lomikameny, zakrslé mateřídoušky, v nižších částech budou prospívat i půdopokryvné plamenky a další „skalničky“.

Ideální je výsadba sazeniček již při stavbě, a to do spár ve tvaru obráceného T. Při jejich vnitřní straně připravíme rostlině kvalitní zeminu. Trsy rostlin lze před výsadbou dělit na menší, časem se rozrostou.

Pískovcová pláž pro zelené skokany

Úlomky pískovce je obložený i břeh sousedního jezírka. Ještě před dokončením je osídlili skokani zelení, kteří na dně úspěšně přezimovali. Kamenný břeh jim nyní bydlení velmi vylepšil, s požitkem se na něm sluní.