obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Strom napadly housenky drvopleně. Jak se jich zbavit?

Drvopleň je nenápadný motýl, který létá v noci. Podobně ani jeho housenky běžně nespatříme, protože se schovávají ve dřevě. A právě stromy mohou vážně poškodit.

V kadeřavé vrbě se nám usídlil drvopleň, který strom zevnitř vyžral. Obávám se, že se strom časem skácí, a také, že škůdce napadne ovocné stromy v širším okolí – nejen u nás, ale i v zahradách sousedů. Jakým způsobem se lze tohoto škůdce zbavit?
ptá se Marcela Čekalová z Opavy

Noční motýli drvopleni

Zamezit škodám, které způsobují housenky drvopleně, je obtížné a spolehlivá ochrana před nimi zatím neexistuje. U nás se běžně vyskytují dva druhy velkých nočních motýlů z čeledi drvopleňovitých (Cossidae), největší je nenápadný motýl drvopleň obecný – vrbový (Cossus cossus) a o něco menší, hojnější bílý motýl s modročernými skvrnami na těle a křídlech – drvopleň hrušňový (Zeuzera pyrina). Jsou to velcí až střední motýli se zavalitým tělem, tykadla mají krátká, u samečků s dvojitými hřebeny. Rozpětí obdélníkových křídel je 24–74 mm. V ČR bylo zjištěno pět druhů drvopleňů.

drvopleň obecný – vrbový (Cossus cossus) drvopleň obecný – vrbový (Cossus cossus) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Čistotné a žravé housenky

Housenky drvopleňů patří mezi nepříjemné škůdce, neboť napadají převážně zdravé stromy, svým žírem je oslabují a jejich chodby jsou vstupní branou pro různé choroby. Škůdci se obtížně hubí, protože housenky žijí skrytě a motýli jsou aktivní jen v noci. Housenky obou druhů mají delší vývoj s dvojím přezimováním. Své chodby čistí, trus s hoblinkami vyhazují otvorem ven. Po druhém přezimování v květnu nebo červnu se zakuklí, většinou poblíž ústí chodby, které ucpou drtinkami, nebo (zejména drvopleň obecný) opouštějí napadený kmen a kuklí se mimo něj. O měsíc později se z nich vylíhnou motýli.

housenka drvopleně obecného housenka drvopleně obecného Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kladení vajíček a napadení stromu

Samičky kladou vajíčka většinou jednotlivě nebo v menších skupinách na pupeny a do trhlin kůry na kmenech a větvích stromů. Vylíhnuté housenky se prohryzávají do dřeva a začínají si hloubit chodbičky. Poškozená místa (zejména tenčí větve) se za silnějšího větru snadno lámou. Housenky drvopleně hrušňového častěji napadají větve, housenky drvopleně obecného kmeny stromů. Housenky žijí téměř ve všech listnatých stromech, nejvíce ve vrbách a topolech, rovněž i v ovocných stromech, dubech, lípách, v ořechu, jilmech, maďalech, ale také v borovicích.

drvopleň hrušňový (Zeuzera pyrina) drvopleň hrušňový (Zeuzera pyrina) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak stromy před drvopleněm chránit?

Ochrana proti drvopleňům spočívá zejména v mechanickém ničení housenek v chodbičkách, nejlépe dlouhým ohebným drátem (ještě lépe ocelovým lankem), kterým pronikneme hluboko do chodbičky. Případně použijeme insekticidy přímo do chodeb. Můžeme také kmeny natřít dříve doporučovanou suspenzí jílu s kravincem a podobnými nejedovatými látkami odpuzujícími samičky motýlů od kladení vajíček na kůru stromů. Největšími predátory těchto motýlů jsou netopýři a sovy, kterým můžeme na zahradě připravit hnízdní budky. Housenky a kukly napadá také blanokřídlý hmyz z čeledi lumkovitých aj. 

Akční letáky