Vytvořit skalku tak, aby působila přirozeně a do zahrady zapadla, není vůbec snadné. Zvláště menší skalka může působit spíše jako umělé seskupení kamenů, nežli jako živý obraz z divokých hor. Zato suché kamenné zídky zahradě sluší vždy a můžete v nich rovněž pěstovat mnohé suchomilné i horské rostliny.

Zídky jsou neocenitelné ve svahu – s jejich pomocí zde můžeme vytvořit okouzlující terasy. Na rovné zahradě se zase uplatní volně stojící, oboustranné suché zídky. Dodají zahradě třetí rozměr, mohou posloužit jako plot či optické členění. Jako ohrazení zahrad a luk ostatně kamenné zídky slouží odnepaměti. Nižší mohou vroubit vyvýšené záhony, především bylinkové.

Jak suchou zídku postavit?

Suché zídky stavíme z kamenů bez malty. Spáry vyplníme lehkou zeminou, díky čemuž se zídky zazelenají a rozkvetou. Zídka, která kopíruje svah, ho zároveň zpevní. Stabilitu získá i sklonem – na metr výšky by měla ustoupit alespoň o 15 centimetrů. Zídku na rovině budujeme ze dvou řad kamenů, které stojí naproti sobě a opírají se o střed vyplněný štěrkem a zeminou.

  • Základní kameny zídky vybíráme velké a plošší. Ukotvíme je ve výkopu vyplněném štěrkem, sutí, pískem.
  • Další řady kamenů klademe nejlépe jako cihly, aby kryly spáry mezi předchozími. Musí částečně kotvit i ve svahu a dobře do sebe zapadat. Aby se zemina nevyplavovala, klademe kameny také s mírným sklonem ku svahu.
  • Vyplatí se kameny vybírat a otáčet, nespěchat a hledat tu nejlepší kompozici.
  • Spáry vyplňujeme kompostem nebo kyprou zeminou smísenou s pískem.
  • Mezery mezi zídkou a svahem vysypeme štěrkem – drenáž bude odvádět přebytečnou vodu a přispěje ke stabilitě.

Jak skalní zídku osadit?

Suché zídky jsou ideálním místem pro skalničky a rostliny, které vyžadují sušší půdu a dobrý odtok vody. Můžeme ji osadit velmi rozmanitým rostlinstvem. Polštářovité skalničky a bylinky kameny částečně porostou, i nejmenší štěrbiny osídlí netřesky a rozchodníky. Rostliny sázíme nejlépe na místa, kde se setkávají spáry vodorovné a svislé – a to ve tvaru obráceného písmene T. Nejsnáze to jde přímo při stavbě zídky. Pokud rostliny sázíme později, vybíráme malé sazeničky, jejichž kořenový bal lze do spáry vložit. Vršek volně stojící zídky můžeme jako velký kamenný truhlík osadit mohutnějšími bylinkami, jako je levandule, šalvěj, yzop, tymián, oregano a další vytrvalé, mrazuvzdorné druhy.