Zdroje: lowes.com, familyhandyman.com

Suché zídky kolem záhonů

Ač staví suchou zídku z cihel, musel se vyrovnat se svažitým terénem. Pokud je to i váš případ, podívejte se, jak taková práce, ale hlavně plánování, mohou vypadat. Ukáže vám to Handyman Startup.

Zdroj: Youtube

Oproti stavbě vyšší suché zídky je takové lemování záhonu o něco jednodušší, na druhou stranu vyžaduje lepší a pravidelnější kamenivo. Díky tomu, že je lem záhonu významně nižší, není nutné ani hluboké hloubení základů a drenáže. Stavět lze téměř na povrchu, respektive je vhodné vykopat drn a srovnat úroveň alespoň 10 až 15 cm pod okolní úrovní.

Pravidla stavby suché zídky

Vrstvení kamene pak probíhá stejně jako u suché zídky. Čili do paty. Na první vrstvu vyberte ty největší kameny, které jsou takzvané vazače a zasahují hlouběji do záhonu než další stavební kameny. Kameny vrstvěte jako cihly, tedy přes sebe bez vzniku křížových spár. Větší kameny podkládejte menšími úlomky podle potřeby. Poslední vrstva, takzvaná koruna, by měla být co nejrovnější.

Také u suché zídky okolo záhonu lze uplatnit pravidlo, že výška je dvoj či maximálně trojnásobkem šíře paty. Zatímco u vyšších zídek je nutné určité sešikmení směrem do svahu, v případě nízkých krajů záhonů to není nutné a lze vyrovnat nízké ohraničení záhonu do pravého úhlu k rovině, jako když se staví zeď.

Suchá zídka pro vyvýšený záhon

Co se týče samotného záhonu uvnitř ohraničení zídkou, záleží velmi na výšce samotné stavby. Zatímco někomu stačí 40 cm nad úrovní, jiní budují záhony vysoké metr nebo vyšší, což se nabízí především, když nechcete obhospodařovat záhon vkleče.

V případě, že byste chtěli postavit vyvýšený záhon tímto způsobem, i to je možné, ale je třeba myslet na drenáž vespod, vnitřně ochránit zídku netkanou textilií. Každý projekt je třeba dobře naplánovat a zvážit jeho náročnost. U velmi vysokých záhonů je vhodnější použít klasické zdění a používání pojivových materiálů.

Související články