Svilušky. Lidově nazývané též červenými pavoučky, jsou druhově početnou skupinou roztočů z kmene členovců. Škodí na zelenině, ovocných stromech, jehličnanech, travinách, můžeme se s nimi setkat téměř všude. Některé dokonce napadají i zvířata a člověka, známá je takto především sviluška podzimní (sametka) způsobující podzimní vyrážku, trombidiózu. Díky své nápadné barvě i větším rozměrům ji snadno poznáme. Na zahradě, ve skleníku i při péči o pokojové rostliny nás pak zajímají především svilušky býložravé.


sviluška podzimní (sametka)

Miniaturní záškodníci

V zahrádkách jsou nejhojnější sviluška chmelová, stromová, ovocná, angreštová a další.

 • Na spodní straně listů může být až několik desítek tisíc svilušek.

  Všechny jsou velmi malé (délka 0,2–0,3 mm).
 • Sají většinou na spodní straně listů a k usnadnění pohybu si tam vybudují síť drobných, velmi jemných pavučinek.
 • Napadené listy obvykle žloutnou, mají zahnědlé okraje.

Svilušky patří k nejobtížnějším škůdcům mimo jiné i proto, že poměrně do­bře přezimují v půdě, ve štěrbinách kůry, v konstrukcích skleníků a fóliovníků, na zbytcích rostlin i suchém listí.

 • Přezimující samice mají oranžové až karmínové tělo a na jaře kladou vajíčka, ze kterých se za 9 až 60 dní (v závislosti na teplotě prostředí) líhnou larvy.
 • Larvy sáním způsobují světlé, poz­ději bronzovité skvrny a listy postupem času usychají.

Ochrana proti sviluškám

Účinnou chemickou ochranu představuje ošetření akaricidy, biologickou ochranu nabízejí draví členovci.

Na Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin jsou uvedeny tyto přípravky účinné proti sviluškám:

Cascade 5 EC (0,15%), Magus 200 SC (0,05%), Nissorun 10 WP (0,07%), Omite 30 W (0,2%), Omite 570 EW (0,1%), Sanmite 20 WP (0,075%), Talstar 10 EC (0,02%)

Zvláště pro ochranu okurek, rajčat, paprik a okrasných rostlin ve sklenících jsou ideální ochranou přirození nepřátelé svilušek, draví roztoči:

 • Substrát s biogens se aplikuje rozhozem na rostliny. Dávka vystačí na více měsíců na celé růstové období.

  Biolagens–PP (dravý roztoč Phytoseiulus persimilis) se aplikuje v dávce 12–40 ks/m2.
 • Spical (roztoč Amblyseius californicus) se aplikuje v dávce 10–50 ks/m2.
 • Spidex (roztoč Phytoseiulus persimilis) v dávce 8–12 ks/m2.

Nižší dávky se používají při preventivním zásahu, vyšší dávky jsou vhodné při napadení sviluškami.

Důležitá je správná aplikace přípravků

 • Na ovocné a okrasné rostliny ve volné zahradě se protisviluškové přípravky aplikují postřikem, doporučená denní doba je podvečer, kdy částečně poklesne teplota ovzduší.
 • Všechny chemické postřiky se musejí opakovat v sedmi až desetidenním odstupu alespoň dvakrát, aby ošetření bylo co nejúčinnější.

Prevence: úklid a správné kompostování

Mezi preventivní opatření proti výskytu roztočů, třásněnek, svilušek a dalších savých škůdců patří především úplná likvidace posklizňových zbytků rostlin, nejlépe dobrým kompostováním. Záparné teploty ve správně založeném kompostu (70–80 °C) likvidují všechna stadia těchto škůdců.

Zejména ve sklenících a na volných záhonech před výsadbou sazenic bychom měli také dezinfikovat půdu proti škůdcům, patogenním houbám či semenům plevelů. Dezinfekcí zároveň podstatně redukujeme vlivy způsobující únavu půdy. Realizačně náročnou je dezinfekce horkou párou (90–100 °C). Snazší je aplikace přípravku k dezinfekci půdy, například Basami granulátu, v dávce 30–60 g/m2. Postupujeme samozřejmě vždy v souladu s návodem výrobce.