obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Třešeň pro každou zahradu: Jak pěstovat oblíbené letní ovoce?

Chuť čerstvých třešní je báječná. Tyto oblíbené ovocné stromy lze pěstovat na rozmanitých typech podnoží s rozdílnou výškou a tvarem. Kde je vysazovat a jak se o ně starat?

Třešně patří mezi první čerstvé ovoce a jsou hodnotnou surovinou pro zpracovatelský průmysl na výrobu kompotů, marmelád, džemů, šťáv, kandovaného ovoce, pro mražení a podobně. Budoucnost pěstování třešní je možná v malých tvarech stromků, nenáročných na řez a především na sklizeň, s brzkým nástupem do plodnosti. Zakrslé tvary třešní ovšem v minulosti byly a dosud částečně jsou problémem, který se snaží vyřešit již několik generací šlechtitelů. V principu je možné říci, že základem řešení k získání nízkých tvarů třešní je roubování na slabě vzrůstné podnože.

Třešně jsou prvním ovocem sezóny Třešně jsou prvním ovocem sezóny Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Podmínky pro pěstování

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz Ve vyšších polohách je  třešně vhodné vysazovat na chráněná místa.

Třešeň je citlivá na mráz ve dřevě, pupenech a zejména v době květu. Nesnáší dobře  mrazové kotliny a polohy vystavené mrazivým větrům od severu. Nejvhodnější jsou pro ni polohy v nadmořské výšce do 350 m, s průměrnou roční teplotou nad 8 °C, s úhrnem ročních srážek 450–650 mm a s půdou hlinitou až hlinitopísčitou, propustnou, s dostatkem vápníku. Ovšem záleží i na odrůdě, mnohé dobře plodí i v horských oblastech.

  • Na příliš suchých stanovištích stromy špatně rostou a tvoří drobné, nekvalitní ovoce.
  • Příliš vlhké polohy a zvláště vysoká hladina podzemní vody zase způsobují tvorbu klejotoku a stromy v nich namrzají.

Sladké zdravé třešně chutnají dětem i dospělým Sladké zdravé třešně chutnají dětem i dospělým Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Třešeň jako čtvrtkmen či ovocná stěna

Podnože u třešní hrají důležitou úlohu, protože ovlivňují budoucí velikost koruny vysazeného stromu. V současnosti se i u třešní prosazuje trend snižovat a zmenšovat koruny stromů, což umožňuje snazší ošetřování a sklizeň. Doporučené pěstitelské tvary jsou čtvrtkmen s korunou od výšky minimálně 80 cm a maximální výškou stromů 4–5 m a nízké tvary (typ stěna nebo vřetenovitý zákrsek) s korunou ve výšce minimálně 60 cm a maximální výškou stromů 2,5 m.

Řez třešní

U čtvrtkmenů a zákrsků tvarů se snažíme docílit vodorovné polohy větví vyvazováním letorostů. Velmi důležitý je letní řez, jímž odstraňujeme silně rostoucí výhony a větve.

Zmenšování korun třešní řezem Zmenšování korun třešní řezem Zdroj: Archiv ireceptar.cz

U typu stěna usměrňujeme růst vybraných větví tak, aby rostly na obě strany ve směru řady. Ve směru meziřadí ponecháváme jen menší větvičky a jejich růst regulujeme letním řezem. Výšku zakončujeme ohnutím terminálu ve směru řady.

U typu vřetenovitý zákrsek postupujeme obdobným způsobem s tím rozdílem, že pěstujeme kratší postranní větve prostorově rozmístěné po celém obvodu koruny.

Akční letáky