Na zahradách mají lískové keře skvělé uplatnění – rychle rostou, poskytují stín a závětří, pěkně vypadají a navíc plodí oříšky. Budoucnost mají i v pěstování pro palivové dřevo, protože jsou ideální pro pařezení

Ovšem pokud si přejeme sklízet chutné oříšky, vyplatí se vysadit šlechtěné zahradní odrůdy.Lísek je několik druhů a vyšlechtěna byla celá řada odrůd. Plody jednotlivých odrůd se liší velikostí i tvarem – jsou kulaté, ploché, podlouhlé, zmáčklé i válcovité. Barva skořápky má různé odstíny kávově hnědé barvy. Punčoška přes oříšek je odlišně dlouhá, může být nad plodem rozevřená nebo zúžená, z jedné nebo z obou stran rozstřižená, s různě velkými a dlouhými cípy.

Odolná a plodná Hallská líska

Krásné velké plody má odrůda Hallská obrovská. Ořechy rostou buď samostatně nebo ve shlucích po dvou či po třech. Punčoška je obvykle stejně dlouhá jako oříšek, plod má vejčitý až kuželovitý s mírně protáhlou špičkou. Dozrávají přelomu září a října. Líska však začíná rodit nejdříve za šest let po výsadbě, a pokud je v dobré živné půdě, výnosy bývají stálé a poměrně vysoké. Keř je mohutnější než ostatní lísky, bez úhony přežívá i silnější mrazy, vůči chorobám a škůdcům je dostatečně imunní, obávaný nosatec lískový jej téměř nenapadá. Tato odrůda hůře snáší těžké jílovité půdy, jinak roste velmi dobře ve všech pěstitelských zónách. Zvláštní řez nepotřebuje, pouze starší keře občas proklestíme a zmladíme. Pokud ji chceme pěstovat jako stromek, naroubujeme ji na podnož lísky turecké. Bude mít větší plody, ale rostlina dříve zestárne.

Stará jihoevropská líska

Lombardská bílá patří mezi velmi staré odrůdy a pochází pravděpodobně z přímořských oblastí jižní Evropy.má punčošku delší než oříšek, plod je podlouhle vejčitého tvaru, mírně zploštělý. Velikostí patří mezi střední. Plody jsou plně uzavřeny v punčošce a jsou ve shlucích po 4–10.

Hodí se do míst, kde nechceme mít příliš velký a košatý keř. Kvete poměrně brzy a v této době je navíc citlivá na klimatické změny - květy mohou poškodit jarní mrazíky. Dřevo nesnáší příliš silné mrazy, proto ji pěstujeme v teplejších polohách a na chráněných stanovištích. Plodí nejdříve 4 roky po výsadbě. Ořechy dozrávají během čtrnácti dnů v polovině září, jsou střední až menší, zato je jich větší množství. Pouze v extrémně mrazivých zimách a chladném předjaří většinou neplodí. Keř je nutné preventivně chránit proti nosatci lískovému. Přestože je tato odrůda samosprašná, dobrou sklizeň zajistíme, když ji vysadíme spolu s jinými odrůdami.

Anglická líska do nížin

Širokou korunu a bujný vzrůst má odrůda Webbova, kterou vyšlechtili v Anglii. Plod je větší, podlouhle válcovitý, ze stran zploštělý, má punčošku o něco delší než oříšek. Plody jsou většinou nahloučeny v chomáčcích. Dozrávají v druhé polovině září. Jde o odrůdu náročnější na výživu, dobré výnosy má na velmi živných, záhřevných a dostatečně vlhkých půdách, obohacených vápníkem. Protože jsou jehnědy citlivé na podzimní mrazíky a pupeny zase na jarní, nevysazujeme ji ve vyšších polohách, pokud ji chceme pěstovat pro ořechy. Jinak samotné dřevo mráz nepoškodí. Tuto odrůdu není výhodné pěstovat osamoceně, protože je částečně samosprašná, vyžaduje opylovače. Hodí se k tomu například Hallská obrovská.