Stříhané živé ploty mohou zahradu dotvořit v útulné a příjemné místo. Díky tomu, že jsou husté, chrání soukromí, filtrují prach i hluk. A můžeme je co do výšky i tvaru přizpůsobit našim potřebám. Mnoho nejen oddělovat zahradu od okolí, ale také členit její části, vytvářet působivé průhledy a průchody. Zahrada je mnohem přitažlivější, pokud ji nepřehlédneme celou najednou. Zásadní pro jejich vzhled je však promyšlená každoroční prořezávka.

Jak získat krásný a hustý živý plot?

První hluboký řez provádíme ihned po jarní výsadbě, právě díky němu keř vytvoří mnohem více výhonů a bude košatý. V dalších letech pokračujeme, výhony narostlé v minulém roce zkracujeme až na 20 cm, slabší jen na 10 cm. Přitom dbáme na to, aby se základna plotu směrem vzhůru zužovala – na jeden metr výšky nejméně o 5 cm na každé straně. Jen tak se i spodním částem keřů dostane dostatek slunce a budou zdravé a olistěné.

Dokud jsou keříky malé, můžeme je zkracovat buď v předjaří, před pučením, nebo až když je jaro probudí ze spánku. Jakmile plot dosáhne konečné výšky, každoročním řezem tvar udržujeme. U tohoto zásahu je někdy doporučován i květen a červen. Ovšem právě v těchto měsících mohou v keřích hnízdit ptáci – nitra hustých živých plotů jsou pro ně ideálním útočištěm. Proto bychom i tento udržovací řez měli provádět za teplejších únorových dnů, nebo počátkem března. Listnaté stromy se i s předjarní prořezávkou dobře vyrovnají a na jaře porostou o to rychleji. Díky tomu, že větve nejsou dosud olistěné, je keř přehlednější a řez snazší. Předjarní řez je vhodný především pro listnáče. Snesou ho i jehličnany, ovšem vhodnější termín pro ně nastává až v srpnu – s ohledem na možné druhé hnízdění ptáků (snůšku často opakují) ho provádíme až na konci měsíce, nebo raději až v září. Podobně je tomu u stálezelených listnatých dřevin.

Zmlazení starých keřů

Předjaří je rovněž vhodnou dobou na zmlazení prosychajícího živého plotu, který může oživit hluboké sestříhnutí až na 15 cm nad zemí. Při řezu je dobré vědět, že množství nových výhonů se vytvoří vždy až nad místem řezu (vyraší z oček nacházejících se těsně pod místem řezu) a podle toho jeho výšku volit.