Kvalitní zahradní půda je jedním z důležitých prvků, které ovlivňují celkovou výši úrody. Ne každý ji má na zahradě k dispozici. Někdy je jílovitá, jindy písčitá nebo může být chudá na živiny. Jak půdu na zahradě vylepšit a zajistit si tak bohatou sklizeň?

Chcete se dozvědět o zpracování půdy více? Podívejte se na YouTube video na kanálu VARI STROJE:

Zdroj: Youtube

Udělejte si test

Než se pustíte do zahradničení, vždy nejprve pečlivě prozkoumejte kvalitu půdy pozemku. Díky tomu získáte informace, díky nimž budete vědět, jakým plodinám se bude dařit, a které raději nepěstovat. Existují tři základní kvality půdy: těžká, středně těžká, lehká a jsou mezi nimi i dva mezistupně.

Domácí rozbor

Test půdy si můžete provést sami. Naplňte vysokou štíhlou sklenici do ¼ půdou bez humusu nebo na humus chudou a zbylé ¾ dolijte vodou. Půda by měla být z hloubky 20 až 50 cm. Pak obsah sklenice řádně protřepejte a nechce zeminu ustálit.

Těžší součásti jako hrubý písek a kamínky se usadí jako první, nad nimi bude vrstva jílu a poslední horní vrstvou bude jemná hlína. Na hladině vody se také nejdéle vznášejí humusovité látky.

Rozbor od profesionálů

Pokud chcete mít o půdě ve vaší zahradě přesné informace, můžete si objednat na rozbor profesionální službu. Kromě konkrétního typu zeminy se dozvíte i o přítomnosti či nedostatku minerálních látek. K přesnému laboratornímu rozboru je z průměrné velikosti zahrady potřeba 8 až 12 půdních vzorků. Odebírají se na přeskáčku, a to z celé plochy pozemku.

Nejbližší laboratoře se dají najít prostřednictvím odborů životního prostředí místních úřadů nebo je můžete zadat Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému v Brně, Plané nad Lužnicí, Plzni, Praze a Opavě. Nejbližší laboratoře s ohledem na místo bydliště se dají najít prostřednictvím odborů životního prostředí místních úřadů. A jak úrodnost půdy můžete zvýšit?

Kypření

Slehlou či hrudovitou půdu po zimě nakypřete a urovnejte kultivátorem, který provzdušní horní vrstvu a velké hroudy rozbije. Mezi květinami či okrasnými keři použijte rýč, motyčku nebo ruční kypřič a na odstranění seschlého plevelu hrábě.

Šetrně zapracovaný kompost

Přidáním kompostu přidáte do půdy dostatek organického materiálu. Zapracujte ho do zeminy však opatrně, ideálně během vlhkého a teplého počasí. Neryjte příliš hluboko, nejvyšší aktivita půdních organismů se odehrává v hloubce 10 až 15 cm.  Počítejte s tím, že byste měli kompost doplňovat každoročně, protože humus se časem rozloží.

Zelené hnojení

Půdu před vyschnutím ochráníte i použitím mulče. Energii a živiny jí dodá tzv. zelené hnojení. O zbytek se postará příroda. Nejprve se vypěstují na záhonech jisté druhy zelených rostlin, které posléze zapracujete do půdy. Díky tomu bude nejenom mnohem úrodnější, ale bude chráněna i před případnou erozí.

Související články

Zdroje: www.novinky.cz, www.gardeningknowhow.com, www.prima-receptar.cz