Je dobré vybrat sekačku určenou pro evropský trh.
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Údržba: Jak uložit sekačky a další stroje k zimní přestávce

Zahradní stroje si před zimou údržbu zaslouží. Ošetříme hlavně veškeré kovové části a zkontrolujeme motor, převody a žací ústrojí. Na jaře pak bude technika zase dobře fungovat.

Motory

U elektrických motorů stačí pouze vyčistit kryt přívodu chladicího vzduchu. Poškozený kryt vyměníme. Viditelné jiskření v motoru nebo jeho pískání již vyžaduje kontrolu ve specializované opravně. Spínač motoru by měl pracovat zlehka, nesmí ale kloktat nebo mít příliš velkou vůli.

Benzinový motor, zejména čtyřtaktní, vyžaduje mnohem náročnější péči. Před zimou musíme velmi důsledně vylít veškerý benzin z nádrže i z palivového systému. Nikdy nespoléháme na služby stabilizátoru paliva, který u nekvalitních paliv není schopen účinně bránit zvětrávání benzinu při dlouhodobém uložení.

Chybí–li na karburátoru vypouštěcí šroub (většinou jej najdeme na spodní straně karburace), benzin z nádrže odsajeme a zbytek zlikvidujeme tak, že spustíme motor a necháme jej běžet, dokud se sám nezastaví.

čtyřtaktní motor vyžaduje mnohem náročnější péči čtyřtaktní motor vyžaduje mnohem náročnější péči Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Palivo můžeme vypustit i tak, že odmontujeme plovákovou komoru karburátoru a otevřeme víčko nádrže. Pod karburaci si musíme připravit nádobku, do které benzin vyteče. Pak vše smontujeme a uzavřeme přívod paliva.

Z motoru vyjmeme zapalovací svíčku, očistíme ji drátěným kartáčkem a vrátíme zpět. Při dotahování dbáme na to, abychom nestrhli závit. 

Poté vyjmeme vložku vzduchového filtru a vyklepeme ji, silně znečištěnou nebo poškozenou vyměníme za novou.

Černý olej vyměníme, pokud je nahnědlý, necháme výměnu na jaro.

Podobný postup zvolíme také u dvoutaktů, jen s tím rozdílem, že nemusíme hlídat systém rozvodů.

Nakonec celý motor důkladně očistíme a startovací šňůrou nastavíme píst do horní úvrati, kdy je sací i výfukový ventil zavřený. Pružiny ventilů tak nebudou stlačeny a do válce nepronikne vzdušná vlhkost.

Očistění žebrování chlazení tlakovým vzduchem čištění motoru Zdroj: Archiv ireceptar.cz

U čtyřtaktů je žádoucí alespoň jednou za pět let nechat odbornou opravnou zkontrolovat a vymezit ventilovou vůli. Tento úkon je nejjednodušší u motorů s rozvody OHV, případně OHC (motory Honda GCV, GSV, GXV a Briggs řady 700 a výše). Starší modely pohonných jednotek s rozvodem SV bočními ventily mají vymezování ventilové vůle podstatně náročnější – při seřizování musíme sejmout hlavu válce a boční víčko, případně i karburátor.

Převodovky

Aby převodovky zahradních strojů spolehlivě fungovaly, musíme v pravidelných intervalech kontrolovat mazací olej. Například u klasických sekaček s košem nebo u sekacích traktůrků mají mechanické i hydrostatické převodovky celoživotní náplň.

Jiné je to u sekaček a mulčovačů na vysokou trávu nebo u jednoosých malotraktorů, které vyžadují pravidelné výměny oleje, přičemž vhodný mazací prostředek představuje takzvaný hypoidní převodový olej pro vysoce zatěžované převody.

zahradní traktůrek je též potřeba připravit k "zimnímu spánku" zahradní traktůrek je též potřeba připravit k Zdroj: Archiv ireceptar.cz

U vícerychlostních skříní se náplň mění po stech provozních hodinách, nebo podle toho, co předepisuje výrobce v návodu. Před zimou alespoň olej doplníme, vyměnit jej můžeme až na jaře.

Řemeny

Neměly by být poškozené, tedy roztřepené nebo popraskané. Takové řemeny raději hned vyměníme (nebo výměnu objednáme v servisu). Při výměně zároveň kontrolujeme stav napínacího mechanismu. Musí chodit zlehka, bez zadrhávání.

Součástí pohonu žacího ústrojí bubnových a mulčovacích sekaček je i čelisťová brzda, která zastavuje buben, disk nebo drticí nůž. Musí být schopna zastavit hnanou hřídel během několika sekund, pokud tomu tak není, čelist vyměníme za bezvadnou a po opravě ještě jednou překontrolujeme její správnou funkci.

Výměna oleje servis sekaček Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nože

Řezací nástroje patří k hlavní pracovní části sekaček, mulčovačů, zahradních traktorů, křovinořezů a řetězových pil. Jejich správné nabroušení může v některých případech přímo ovlivňovat životnost celého zařízení.

Nože bubnových sekaček odmontujeme z disku nebo z bubnu a přesvědčíme se, zda nejsou poškozené. Pokud ano, pilníkem je přebrousíme tak, aby měly opět rovné břity. Na každém noži odebereme přibližně stejné množství materiálu, ale vyvažovat je nemusíme, protože hlavní setrvačnou hmotu vytváří sekací disk. Nože kupujeme vždy originální, neboť ty replikované bývají často překalené, nejsou tedy dostatečně pružné a při nárazu na překážku mohou prasknout.

Vyvažování je důležité, házející nůž totiž velmi namáhá klikovou hřídel a spodní kluzné pouzdro, případně ložisko, čímž zkracuje jeho životnost. U traktůrků se zase mohou poškodit ložiska hnaných hřídelí, což po čase poznáme podle stále většího hluku.

Nože rotačních sekaček se sběracím košem nebo nože zahradních traktorů naopak vyvažovat musíme. Částečně přebroušený nůž postavíme na obrácený šroubovák a sledujeme, na kterou stranu nůž klesá. Z těžšího konce následně odebereme trochu materiálu v místě ostří a vyvažujeme tak dlouho, dokud není výsledný efekt optimální – nůž musí stát v rovině.

Různá kvalita žacího nože: nový nůž, otupený k nabroušení, poškozený k výměně Nože od sekačky Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Řetězy

Řetěz motorové pily nejlépe nabrousí servisní dílna, která je k tomu zařízená, pro vlastní broušení si alespoň zakoupíme vodítko, jež nám práci usnadní.

Žací nože, kotouče a pilové řetězy po nabroušení a důkladné kontrole očistíme od rostlinných zbytků a potřeme je motorovým olejem, který je bude přes zimu chránit před korozí.

pilový řetěz pilový řetěz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Konzervace

Je nutná hlavně u mulčovačů, rotačních sekaček a čtyřkolových zahradních traktůrků, a to tehdy, pokud jejich žací zařízení nebo skelety nejsou vyrobeny z pozinkovaného plechu nebo z hliníku. V opačném případě na celé žací ústrojí, případně na skelet sekačky naneseme hadříkem motorový olej a rozetřeme ho. Žací skříň totiž přichází do styku s velmi agresivními travními šťávami, které narušují přirozenou ochranu proti korozi.

Nakonec stroje uložíme na suché a chladné místo a přikryjeme je prodyšnou látkou, která nebrání přístupu vzduchu, ale nedovolí usazování prachu. 

Foto archiv firem a autor

Akční letáky