Zdroje: www.blizekprirode.cz, abecedazahrady.dama.cz

Úrodné záhony bez rytí

Nevěříte, že úrodné záhony můžete mít kdekoli? Už nezáleží na tom, s jak špatnou půdou se musíte na vašem pozemku potýkat.

Podívejte se na pěkně zpracované informativní video z kanálu Zahrada nazvané Pěstování bez rytí. Takto vylepšený záhon bude mít dostatek živin na celou sezonu:

Zdroj: Youtube

Zakládání záhonu s lepenkou a vrstvení

Pěstování bez rytí a záhon založený touto metodou je možné vytvořit v podstatě kdekoli - tedy i na trávníku, silně zaplevelené ploše nebo na skalnatém podkladu. Nutností je nicméně ohraničení, které bude držet vrstvy materiálu na jednom místě. Proto, jak říká také autorka videa, jde vlastě o podobný záhon, jako je ten vyvýšený.

Pokud máte na zahradě problém s hlodavci, rozhodně zvažte také použití drobným živočichům neprůchodné kovové mřížky nebo pletiva, které je nutné umístit na úplné dno, kudy by se tito nenechaví tvorečci mohli do záhonu provrtat.

Použití lepenky je při tvorbě podobných záhonů běžné, ale ne vždy se umisťuje jako horní vrstva, jak si toho můžete všimnout ve videopříspěvku. Protože autorka použila různé materiály plné plevelů a semen na výplň záhonu, musí přijít lepenka nahoru, aby bránila světlu a klíčení těchto nechtěných rostlin.

V případě zakládání záhonu například na louce za použití množství kvalitního kompostu a hnoje se používá lepenka mezi vrstvu hnoje a kompostu. I zde blokuje prorůstání a klíčení z původního drnu.

Co byste ještě měli o těchto záhonech vědět?

Takový záhon sice připomíná vyvýšenou variantu, ale v tomto případě není nutné investovat do zbudování záhonu ani boky zpevňujícího materiálu. Výborně postačí několik dřevěných desek, navolno položených cihel nebo těžkých trámů. Výška položeného materiálu by měla být okolo 20 cm, proto není nutné ani bytelné zpevnění stran takového záhonku.

Dobré je vědět, že takový záhon můžete udržovat několik let a každou sezonu jen doplnit kompostem. Ročně by mělo jít zhruba o 5 cm nové horní vrstvy. S metodou bez rytí se pojí také způsoby odplevelování, které je významně snazší, ale také má svá pravidla. Ani na podzim se záhon nepřerývá, nenarušují se vrstvy ani struktura půdy a pracuje se s tezí, že je dobré zachovat mikroorganismy a klima v půdě.

Ač jsou tyto metody u nás netradiční. Metoda bez rytí se používá v některých zemích i plošně a rozhodně nejde jen o země méně technicky rozvinuté a chudé, čím odpůrci této metody rádi argumentují.

Související články