Jabloně našich předků: návrat starých odrůd
17. 11. 2014

Jabloně našich předků: návrat starých odrůd

V poslední době se stále více ovocnářů, soukromých farmářů i chalupářů zajímá o staré ovocné odrůdy pěstované v minulosti. Proč se k nim vracet, jaké mají výhody?

Co je na starých odrůdách tak zajímavého? Vždyť máme k dispozici mnohem dokonalejší a zajímavější nové odrůdy, které mají vyšší výnosy, lépe vypadají a je možné je déle skladovat. Důvodů je víc, ale zmiňme se alespoň o některých. Podstatnou roli určitě hraje historie. Odrůdy vypěstované našimi předky v dávné minulosti jsou pro nás geneticky významné díky vlastnostem, které se v nových odrůdách postupným křížením vytrácejí.

Staré jabloně vyššího vzrůstu jsou nejen užitečné, ale i krásné

  • Nové odrůdy jsou čím dál víc nestabilními vůči řadě faktorů z vnějšího prostředí.
  • Jejich vysoké výnosy jsou často vyvažovány vlastnostmi omezujícími kvalitu plodů, které mají snížený obsah živin, vitaminů a biologicky aktivních látek.
  • Dalším důvodem je například i to, že se nové odrůdy nejsou schopné přizpůsobit nepříznivému klimatu naší krajiny: původní ráz venkovského prostředí se mění, pozemky jsou scelovány, stavějí se komunikace, rozšiřují se městská sídla s přilehlými průmyslovými zónami a podobně.

Dobré domácí ovoce

Jednou z možných cest, jak alespoň částečně obnovit venkovské prostředí, je navrátit původní staré odrůdy na místa jejich historického výskytu. Kromě utváření krajiny výsadbou ovocných stromů získáme i ovoce, které kvalitou určitě předčí na pohled vzhledné plody ze supermarketů. A určitě nesmíme zapomenout ani na to, že si může každý zahrádkář vypěstovat vlastní ovoce, zejména ty druhy, které u nás byly pěstovány odnepaměti, a nemusí se spoléhat na dovoz plodů z ciziny. Původní ovocné odrůdy jsou také ideální surovinou pro přípravu domácích produktů, jakými jsou například jablečný mošt, sušené křížaly, různé marmelády, pálenka a podobně.

boskoopské červené

Výhody starých odrůd

Osvědčené a chutné odrůdy se přestaly pěstovat třeba i proto, že příliš bujně rostly, jindy byl důvodem jejich pozdní vstup do plodnosti. A například kožená jablka, jako je odrůda ’Boskoopské’, ’Parkerovo’ aj. v pěstování ustoupila, protože měla méně vzhledné plody. Je ovšem zajímavé, že tato skutečnost platí pouze pro Českou republiku, v některých evropských zemích je třeba ’Boskoopské’ stále oblíbeným ovocem.

Pro extenzivní pěstování ovoce ve tvaru polokmenů nebo vysokokmenů představují staré osvědčené odrůdy určitou výhodou, protože s nimi máme dlouhodobé zkušenosti, což je jedna z nejcennějších předností. Víme přesně, jaké podmínky jim vyhovují, jak jsou odolné vůči chorobám, mrazu a podobně.

Ideální pro sušení i moštování

Staré odrůdy mají zpravidla větší zastoupení kyselin, a proto z nich lze připravit lepší mošty s osobitou chutí. Rovněž na sušení jsou především renety (’Kožená reneta zimní’) vhodnější než odrůdy ze současného sortimentu.

parkerovo

Odolnost vůči chorobám

Co se týká odolnosti k chorobám, nelze jednoznačně říci, že by staré jabloně byly odolnější než ty nové. Většina starých odrůd je však výrazně méně citlivá na strupovitost i na padlí než nejčastěji pěstované novější odrůdy ’Idared’ a ’Golden Delicious’, ovšem srovnáme–li nové rezistenty se starými odrůdami, vyjdou v tomto ohledu rezistenty lépe. Pokud se spokojíme s mírným poškozením strupovitostí, projde kritériem odolnosti většina starých odrůd. Je však nutné vybrat vhodné odrůdy do správných klimatických poloh.

Autor Miloslav Richter.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: čtyřimínustři = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »
PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS