12. 8. 2010

Jak a kdy prořezávat meruňky?

Meruňky někdy řez nesnesou a pěstitelé se mohou domnívat, že je lepší je neřezat vůbec. Ve skutečnosti je třeba řez správně načasovat, pak stromům neublíží. Ideální doba pro letní tvarovací, prosvětlovací řez nastává ihned po sklizni. Pokud jej nestihnete, kvalitní plody zajistí tzv. Šittův řez.

Někteří pěstitelé se domnívají, že meruňky by se neměly vůbec řezat. Pravda je to částečná. Při nezvladatelně bujném růstu nadměrně dlouhých letorostů je řez nezbytný. Meruňky však snášejí hluboký zmlazovací řez jen ve vhodné době: co nejdříve po sklizni, nebo tehdy, když k hojení řezných ran přispívají vyšší teploty.

Nejlepší plody přinášejí krátké výhony

i

Letorosty zničené moniliovým úžehem květů a větve s výronem klejotoku samozřejmě odstraňujeme průběžně během vegetace. Moniliová spála květů a moniliová hniloba plodů je stále častější. Meruňky, višně i třešně lze dobře ošetřit fungicidy pouze tehdy, když jejich koruny nejsou příliš husté a vysoké.

Zvláště v letech s nižší úrodou stromy více narůstají a pokud vynecháme letní řez, vytvoří nadměrně dlouhé jednoleté výhony, které dosahují délky 80–120 cm. Na rozdíl od jabloní je u meruněk a u většiny peckovin nástup do plodnosti o rok kratší: V prvním roce letorosty vyrůstají a současně se na nich zakládají květní pupeny a hned v následujícím roce plodí. Jenže to platí u výhonů přiměřené délky (20–30 cm). U dlouhých výhonů se květní pupeny zakládají jen ve vrcholových částech, dolní jsou často holé nebo jen s listovými pupeny. Plodnosti může být stále vysoká, ale plody jsou drobné a méně chutné. Tomu však lze předejít pomocí tzv. Šittova řezu:

  • Když letorosty narostou do přiměřené délky (20–30 cm), jejich vrchol nehtem zaštípneme. Uděláme to zpravidla již v druhé polovině května, případně i později. Tím vyvoláme žádoucí tvorbu bočního předčasného obrostu, na němž se květní pupeny založí daleko ochotněji než na nadměrně dlouhých letorostech.
  • Květní pupeny na předčasném obrostu pak kvetou v následujícím roce o 3–5 dní později než na „starém“ dřevě. To může být při nepříznivém počasí s pozdními jarními mrazíky v průběhu květu značným přínosem pro uspokojivou sklizeň i v méně příznivých letech.

 

Pro Receptář Zdeňek Simek.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: sedmmínuspět = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

Řez meruněk

(VWPsQNuCWfvvQNs6JyvjFo), 27. 8. 2015, 16:52

Dobrý den chci se zeptat kdy je nejlepší na meruňce ořezat nevhodné dlouhé větve a jak (obrázek , popř. popis). Je možné ještě teď do konce srpna?

řez merůměk

(VWPsQNuEWkGs4YTuVVSsQNu), 9. 7. 2011, 18:16

Dobrý den chci se zeptat kdy je najlepší na merunce ořezat nevhodné větve

Čím stříkat broskve

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS