Jak prořezávat maliník, aby byl plodný a zdravý?
14. 5. 2011

Jak prořezávat maliník, aby byl plodný a zdravý?

Voňavé maliny patří mezi nejlahodnější letní ovoce. Pro trvalou plodnost je však nutné maliníky udržovat řezem. Jak prořezávat maliníky pěstované volně, na drátěnce, a jak postupovat u remontantních odrůd?

Maliník se každoročně obnovuje z pupenů na podzemní části kořenových odnoží. Kultivary malin mají schopnost vytvářet různý počet odnoží. Na jednoletých výhonech jsou nejcennější pupeny nacházející se ve střední části, z nichž vyrůstá nejplodnější boční obrost. Na zastíněných částech výhonu se obyčejně obrost netvoří a pokud se vytvoří, je neplodný.

Řez malin je jednoduchý

  • Pokud sázíme sazenice maliníku brzy na jaře, sestříhneme nadzemní část na 20–40 cm podle síly výhonu a kořenové soustavy. Čím je sazenice slabší, tím více ji zkrátíme.
  • Ve druhém roce po výsadbě ponecháváme dva až tři výhony na každou rostlinu.
  • V dalších letech, podle síly sazenice, obvykle ponecháváme šest až osm nejsilnějších výhonů na běžný metr pásové výsadby.

maliny

řez jednoletého maliníkuPrevence proti chorobám i podpora plodnosti

Maliník plodí na výhonech, které vyrostly v minulém roce. Přebytečné letorosty odstraňujeme nejlépe už v květnu, ponechané letorosty pak mají více místa a živin pro svůj rozvoj a jejich plodnost se zvýší. Odplozené výhony každoročně po sklizni vyřežeme těsně u země, čímž snížíme možnost infekce rostlin houbou Didymella applanata, která způsobuje odumírání prutů maliníku. Čím dříve staré výhony odstraníme, tím lépe se mohou vyvinout pruty mladé, porost se zásahem prosvětlí, výhony lépe vyzrají a narostou. U maliníku se doporučuje zkracování výhonů u odrůd silně rostoucích s dlouhými pruty, zkracujeme i výhony nevyzrálé, poškozené nebo namrzlé. Konce výhonů zkracujeme pouze o 20 až 30 cm, delší řez totiž výrazně sníží výnosy. Výhony dlouhé kolem 120–130 cm nezkracujeme vůbec.

Pěstování maliníku v pásech a na drátěnce

Odnožující odrůdy maliníku pěstujeme systémem souvisle prorostlého pásu. Na běžný metr necháváme deset až dvanáct jednoletých prutů, zbývající pruty, především ty slabé a rostoucí mimo vymezené řady, odstraníme.

  • U tohoto způsobu pěstování je nejlepší použít jednoduchou drátěnku, tvořenou dvěma dráty vedenými ve výšce 1–1,2 m, dráty by měly být od sebe vzdáleny zhruba 40 cm.
  • Výhony nepřivazujeme, ale mezi dvojdrátí je zastrkujeme.
  • U bujně rostoucích odrůd malin s dlouhými výhony se osvědčuje vést dráty ve dvou řadách – první dráty ve výšce asi 80 cm, druhé ve výšce kolem 150 cm.

kliknutím zvětšíte

Jak prořezávat dvakrát plodící maliníky?

Remontantní odrůdy malin přinášejí plody na nově vyrostlých letorostech v témže roce dvakrát, a to koncem léta a znovu na podzim. Vrcholové konce výhonů u remontantních malin nezkracujeme, protože bychom tím výrazně snížili plodnost. Tyto odrůdy plodí na koncích letorostů již začátkem podzimu prvního roku po výsadbě, spodní části výhonu nejsou vyplozené. Pokud bychom je ponechali do příštího roku, dočkali bychom se v létě jen malé úrody, proto odplozené výhony v létě hned po sklizni odstraníme.

kliknutím zvětšíte

U remontantních odrůd se nejlépe osvědčuje jednoletý způsob pěstování, kdy celý porost na podzim seřežeme až k zemi. V následujícím roce pak dříve vyrostou nové letorosty, které dobře vyzrají a ještě ve stejném roce koncem léta a na podzim přinesou velkou úrodu.

Autor Václav Jabůrek.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: sedmmínusjedna = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

řez malin

(Eva), 17. 2. 2018, 16:50

Nerozumím popsanému řezu remontantních malin. Pokud seříznu na podzim všechny výhony, tak budu mít úrodu až koncem léta. Již několik let praktikuji toto. Na jaře vyřežu všechny suché výhony - ty plodily v předchozím roce začátkem léta. U výhonů, které plodily na podzim odstraním jen odplozené vrcholy. Na těchto výhonech se utvoří nové květy a maliny plodí začátkem léta. Další jaro budou suché a odstraním je. Mezitím dorostou nové výhony a ty plodí koncem léta a na podzim. Na jaře jim odstraním jen vrcholy a začátkem léta ještě jednou plodí.

dotaz

(VWPsQNuwc8m.Cz~l9.Ey.Z4Vj7aPZYTw), 11. 10. 2013, 14:30

Muzete mi,prosim rict,co jsou remontantni odrudy a jak je poznam?Dekuji

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS