Jak prořezávat třešně a višně?
4. 2. 2012

Jak prořezávat třešně a višně?

Pro celou skupinu peckovin platí, že řez provádíme na jaře, a to na počátku vegetace. Ideální doba je na začátku kvetení, kdy se nejlépe, a to i bez ošetření, hojí řezné rány a neprojevuje se tak často jako jindy klejotok.

Jak řezat třešně

V době výsadby i v období výchovného řezu se řídíme stejnými zásadami jako u jádrovin. Pro pěstování v zahrádkách je nejvhodnějším typem čtvrtkmen nebo zákrsek.

Třešně nesnášejí příliš hluboký řez a přísné tvarování. Tvarujeme je proto jen v nejnutnější míře, kdy odstraňujeme konkurenční výhony, zakracujeme kosterní větve do jedné roviny, vystříháváme přebytečné výhony a v době vegetace letorosty zahušťující korunu.

  • Správně zapěstovaná koruna třešně má mít tři až čtyři základní větve a terminál, který může být v pozdějších letech sesazen na některou vhodnou postranní větev.
  • Větve mají vyrůstat od hlavní osy pod úhlem alespoň 45°. Ostrý úhel nasazení větví podporuje výskyt klejotoku i vylamování větví.
  • I udržovací řez omezujeme jen na nejnutnější míru – přírůstky zkracujeme jen pokud jsou delší než 60 cm. 

Třešně s nápadně vyvinutým středním kmenem můžeme snížit asi o třetinu, abychom strom udrželi v požadované výšce. Nejvhodnější doba pro sesazení vrcholové části koruny je v době počátku rozkvětu stromu. Pro zlepšení zdravotního stavu třešní můžeme také uplatnit Zahnův řez.

 

Popis k obrázkům:

Ostrý úhel nasazení postranních výhonů z jedné úrovně na kosterní větvi podporuje u třešní vylamování větví a výskyt klejotoku (obr 1).

Opravný zpětný řez na dobře vyvinutou větev, která vyrostla po prvním zmlazovacím řezu v předcházejícím roce (obr 2).

Jak řezat višně

  • Při řezu po výsadbě vybereme čtyři dostatečně silné a stejnoměrně rozdělené postranní kosterní výhony, které seřízneme hlouběji na 3–5 pupenů do jedné roviny a terminální výhon necháme oproti nim o 10 cm delší. S hlavní osou kmene mají postranní výhony svírat úhel nejméně 45°.
  • Přebytečné výhony z koruny stromku odřízneme na větevní kroužek.
  • Výchovný řez u višní obvykle trvá 4 roky. Po vytvarování koruny pak už řezem jen prosvětlujeme korunu vyřezáváním větví rostoucích dovnitř koruny.

Popis obrázku:

Pro višně s převislou korunou je charakteristické vytváření velkého počtu větví a výhonů zahušťujících korunu. U těchto odrůd vznikají při vysoké plodnosti vyholené, dlouhé a tenké výhony – tzv. vlasatosti nebo biče.

Popis obrázku:

Zastíněné a odplozené starší větve višní zmlazu-jeme nejméně jednou za tři roky.

 

Tvar koruny

U převisle rostoucích odrůd višní (Morela pozdní a Morellenfeuer) na jaře zakrátíme šlahounovité, tenké a dlouhé větve na některou vhodnou výše rostoucí větévku nebo na růstový pupen, který díky tomuto zásahu vyraší. Po sklizni odstraníme prosvětlovacím řezem vnitřní výhony, čímž podstatně snížíme výskyt klejotoku.

pyramidální a převislá koruna

Pro malé zahrady je u višní vhodný tvar pyramidální koruny. Proto později řezem sesadíme terminální kmen na některou vhodnou do strany rostoucí větev, čímž vytvoříme pyramidálně dutou korunu. Vyříznutím středu ji pak prosvětlíme a bude i lépe přístupná pro sklizeň a ošetření. I u višní můžeme uplatnit Zahnův řez.

Autor Václav Jabůrek.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: třiplusčtyři = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

založení korunky u třešně

(VWPsQNuB4gqBRYTuVVSsQNu), 3. 3. 2015, 13:29

Dobrý den. Zakoupil jsem třešeň na podzim jsem ji zasadil. Nemá žádný výhon je to jen jeden proutek mám ji nějak zastrihnout nebo ji nechat zatím růst. Dík za odpověď Jindra

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS