Jak provádět udržovací a zmlazovací řez jabloní a hrušní: obrazový návod
3. 2. 2015

Jak provádět udržovací a zmlazovací řez jabloní a hrušní: obrazový návod

Neudržovaný strom se časem vyčerpá a méně plodí. Proto je třeba ovocným stromům dopřát pravidelný průklest, která také prodlouží život stromu, případně obnovit plodnost zmlazením.

Udržovací řez čili průklest

Od 6. roku, kdy již pominulo období tvarování koruny, tedy řezu výchovného, řežeme a stříháme přestárlé a poškozené větve, některé vlky a takové výhony, které zahušťují korunu (korunu proklestíme), rostou přes sebe nebo blízko sebe. Cílem je udržovat rovnováhu mezi růstem stromu a množstvím plodů. Jabloně potřebují průklest častěji než hrušně. Vhodným obdobím je vegetační klid. Při zimním průklestu strom v následujícím vegetačním období poroste bujněji, naroste více dřeva, bude méně plodit, při letním řezu tomu bude v následujícím vegetačním období naopak. Zkrátka: zimní řez znásobuje dřevní hmotu, letní řez vede ke kvalitnějším plodům.

udržovací řez

Řezy o průměru větším než 3 cm zatřeme štěpařským voskem nebo latexovou barvou.

Čeho docílíme řezem?

  • Vytvoříme pevnou kostru a kosterní větve rozmístíme účelně.
  • Podpoříme plodnost.
  • Provzdušníme korunu, zajistíme optimální osvětlení listů a plodů.
  • Zlepšíme zdravotní stav stromu a prodloužíme jeho život.

Zmlazovací řez

i

 

Rodí vodorovné větve, protože růstové pupeny přeměňují na květní přirůstají ale pomaleji než svislé výhony.

 

Cílem zmlazovacího řezu je obnovit růst stromu a plodnost. Jabloně zpravidla snesou zmlazování do 40 let, hrušně do 50 let, peckoviny do 25–30 let. Zmlazujeme v roce, kdy má strom hodně nasazeno na květ, v opačném případě vyroste z listových pupenů příliš velké množství vlků a obnovu to zpomalí.

omezení listových a květních pupenů

Čím starší strom, tím více větve zkrátíme (o čtvrtinu až polovinu), více zkracujeme větve v horní části stromu než v dolní. Zmlazujeme v únoru, aby narostlo nové dřevo, které bude plodit, ale čím bujněji strom roste, tím řežeme později.

Zkracujeme plodonosné dřevo, to znamená, že omezujeme počet květních i listových pupenů. Strom znovu obrazí a bude mít kvalitnější plody.

úhel koruny

Pohled shora

Hustou korunu staršího stromu prosvětlíme i tím, když odřízneme některá ramena.

Optimální úhel kosterních větví

úhly kosterních větví

Řežeme větve směřující dolů

řez větví

Necháváme vodorovné větve, které budou plodi

Autor Jiljí Záruba.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: sedmmínusjedna = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

řez jabloní a hrušní

(VWPsQNufc8m~eYSx47bO), 11. 2. 2017, 07:04

dobrá rada

žádný

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS