Kdo má na co právo? Smí větve ořezat soused, anebo vy?
Zdroj: shutterstock.com

Zasahují větve vašeho stromu k sousedovi? Raději rychle hledejte řešení

Přišel za vámi soused s tím, že se mu nelíbí, jak větve vašeho stromu přerůstají k němu na zahradu? Jak s tím naložit a co se s tím dá dělat?

Jedna z nejčastějších sousedských neshod je právě na zmíněné téma. Následuje dlouhá debata, kdo by co měl udělat a není možné najít společný názor. Poradíme vám, jak se dají spory tohoto typu řešit. Kdo má na co právo? Smí větve ořezat soused, anebo musíte zasáhnout vy?

Paragrafy mluví jasně

Sousedská práva jsou upravena v ust. § 127 občanského zákoníku. Dříve než se pustíte do vyjednávání se sousedem, přečtěte si první odstavec citovaného paragrafu: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně omezoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na svůj pozemek."

Nikdy není nad lidskou slušnost a zachování dobrých vztahů. Nikdy není nad lidskou slušnost a zachování dobrých sousedských vztahů. Zdroj: shutterstock.com

Z ust. § 127 odst. 1 vyplývají dva závěry. Každý soused může do jisté míry obtěžovat jiného výkonem svých práv, avšak ne nad míru přiměřenou poměrům a ne způsobem, kterým by vážně omezoval výkon práv druhého souseda. Přesahující větve z vašeho stromu může soused odstranit, ale za dodržení zákonem stanovených podmínek.

Příjemným rozhovorem ke vzájemné domluvě

Nikdy není nad lidskou slušnost a zachování dobrých vztahů. Proto zkuste oslovit souseda a všechno společně v klidu probrat. Nejprve ústně, v případě nesplnění stanovených podmínek jedné či druhé strany i písemně. Buďte připraveni na situaci, že když neodstraníte přesahující větve vy, může to udělat on. Má na to podle zákona právo.

Větve lze odstranit, ale za dodržení jistých podmínek

V případě, že souseda větve vašeho stromu obtěžují nad míru přiměřenou poměrům, má právo je v části přesahující do jeho zahrady odstranit. Musí to však udělat šetrným způsobem a ve vhodnou roční dobu, tedy ideálně v době vegetačního klidu. Větve by neměl lámat, opalovat, ani polévat nebezpečnými látkami.

Měl by vždy použít nůžky na stříhání větví, případně pilu. Aby předešel případným komplikacím a neponičil váš strom, měl by se o způsobu odstranění větví poradit s odborníkem. V případě nedodržení výše uvedených podmínek by se mohl vystavit situaci, že vám bude odpovídat za případnou škodu. Proto je vždy nejlepší najít společnou cestu a řešení.

Neshody vyvolává i situace, kdy soused sbírá plody z větví, které přesahují na jeho pozemek. Neshody vyvolává i situace, kdy soused sbírá plody z větví, které přesahují na jeho pozemek. Zdroj: shutterstock.com

Co soused nesmí

Nikdy by bez vašeho svolení neměl vstupovat na území vaší zahrady a zkracovat větve, které do jeho zahrady nepřesahují. V případě, že ho napříkad trápí stín ze stromu nebo ho obtěžuje cokoliv jiného, a to nad míru přiměřenou poměrům, musí se obrátit na soud s tzv. "sousedskou žalobou".

Čí jsou větve a čí je ovoce?

Velmi často kladenou otázkou je, komu vlastně uřezané větve patří. Neshody vyvolává i situace, kdy soused sbírá plody z větví, které přesahují na jeho pozemek. Platí, že strom je součástí pozemku, na kterém roste. Když se urodí na stromě ovoce, právně připadne vlastníkovi stromu, přestože větve zasahovaly do cizí zahrady. A to i tehdy, pokud samovolně opadaly na cizí pozemek. Proto můžete nabídnout sousedovi, ať jablka z vašeho stromu plně využívá a třeba mu váš přečnívající strom na jeho území vadit nebude.

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.nasdum.eu, www.zastreseno.cz

Akční letáky