obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vinařův březen: slzení révy a vytyčování vinice

Před výsadbou vinné révy je třeba připravit opory, vytyčit vinici. Jakou volit orientaci a rozestupy řádků? A proč révu prořezávat jen do fenofáze slzení?

Fenofáze jsou kratší časové úseky, v nichž trvá určitý význačný děj a proces v keři révy.

Fenofáze slzení: když réva pláče

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

V praxi by réva měla být ořezána do výtoku mízy, aby rány co nejvíce zaschly. Z loňských ran již míza nevytéká, vodivé cesty byly již přerušeny.

Začátkem března a v jeho průběhu nastává první z mnoha fenofází révy vinné, a to slzení. Fenofáze slzení začíná v období, kdy teplota půdy dosáhne 8–10 °C, a to v hloubce asi 60 cm. Tam totiž leží hlavní kořenový bal. Někdy začíná réva slzet, to znamená proudit míza již při teplotě půdy kolem 5 °C. Takové slzení označujeme jako slzení nepravé. Trvá jen krátce a mízy vytéká malé množství. Celkově trvá slzení zhruba 14 dnů a z jednoho keře vyteče od nepatrného množství až po pět litrů mízy. Drtivá většina obsahu mízy je voda. Organické a minerální látky tvoří jen 0,4 % obsahu. Popírá se tím tedy tvrzení o zázračných léčebných účincích mízy. Ta nejvíce vytéká z řezných ran blízkým kořenům. Na řezných ranách se míza postupně koncentruje a působením bakterií vzniká sliz, který ucpe cévní svazky a výtok se zastaví.

vinice vinice Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vytyčování vinice

Chceme–li na jaře vysazovat révu, můžeme už v březnu, až oschne půda, vytyčit vinici. Půdu již máme od podzimu vyhnojenou chlévskou mrvou, popř. kompostem.

  • K budoucím keřům musíme dát nejprve opory a stanovit tzv. spon výsadby.
  • Důležitá je volba řad z hlediska vztahu ke světovým stranám. Řady ve vinici musí být optimálně osvětleny a osluněny během celého dne. Týká se to zejména našich zeměpisných šířek (kolem 49. a 50. rovnoběžky). Směr řad proto volíme v ose sever–jih.
  • V zahrádkách preferujeme jižní strany průčelí budov. Průměrná teplota u zdí domů je totiž o 2 °C vyšší než ve volných tratích. Současně by mělo být stanoviště révy vzdušné, s mírným prouděním vzduchu, které osušuje vlhké listy při nepřízni počasí a zabraňuje tak tvorbě houbových chorob.
  • Nejlepší, nejtrvanlivější a na práci nejjednodušší jsou jako opory kovové tyče (roxory). Ty mají obvykle průměr 0,8 cm a vysoké jsou 150 cm – podle toho, jak vysoký chceme mít budoucí kmínek.
  • Vzdálenost sazenic v řadách se volí obvykle 1 metr, ale i méně (záleží na konkrétní odrůdě a různém typu vedení). Vzdálenost keřů v řadách a vzdálenost meziřadí tvoří spon vinice. Opory mohou být i dřevěné, ale časem ztrouchnivějí.

Po zatlučení opor se již chystáme na dubnovou jarní výsadbu. Ve velkých, produkčních vinicích zase čekáme na druhou fenofázi, která následuje po slzení, a tou je rašení.

Vinařství Sádek

Akční letáky