obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vinařův duben: rašení, postřik a výsadba révy

V dubnu již vinaři „opouštějí“ svoje sklepy a naplno propuká práce ve vinicích. Jarní slunce už vysušilo vinorodé stráně a zahřívá půdu kolem keřů révy vinné.

Tento měsíc přichází první viditelný projev růstu révy – rašení. Jeho termín je závislý na průměrné denní teplotě a samozřejmě na odrůdě – na její reakci na postupné oteplování ovzduší. V oblastech severnějších a s vyšší nadmořskou výškou probíhá jarní oteplování pozvolněji, réva proto raší při nižších průměrných denních teplotách. Průměrná teplota, při které réva raší, je 10 °C a označujeme ji jako vegetační nulu révy vinné nebo také jako aktivní teplotu.

Vláha pro budoucí úrodu

Pro pravidelné rašení a tím i dobrou budoucí úrodu jsou vždy důležité srážky v zimě a hlavně v předjaří. Jsou–li v tomto období v dostatečném množství, réva vždy raší intenzivně. Původními stanovišti volně rostoucích rév byly lužní lesy a pobřeží velkých řek, které byly na jaře vždy pravidelně zaplavovány. Tyto okolnosti vtiskly révě vinné (zejména v severnějších evropských oblastech) vlastnost fixace na vodu.

rašící réva rašící réva Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ochrana proti hálčivci a vlnovníkovi

Réva raší v našich zeměpisných šířkách kolem 20. dubna. Těsně před rašením je nutné provést postřik plodonosných tažňů a oček sirnatými přípravky. Jedná se o ochranu proti dvěma významným živočišným škůdcům: hálčivci révovému a vlnovníku révovému, kteří způsobují kadeřavost a plstnatost révy. Postřik těsně před rašením je i celkovou dezinfekcí révového keře a ochranou proti dalším chorobám. Hálčivci a vlnovníci jsou ukryti za šupinkami očka a vylézají, když se očko otevírá, hledají potravu na zelených lístcích, proto révu ošetřujeme 2–3 dny před vyrašením oček, aby byl postřik účinný.

Výsadba sazenice révy

Když je půda prohřátá (na zmíněných 10 °C), což bývá v třetí dekádě dubna, révu sázíme. Do té doby máme sazenice uložené ve studeném a stinném sklepě, ve vlhkém písku.

  • Jamky pro výsadbu vyryjeme až v den vysazení, aby zbytečně nevysychaly.
  • Jamka má zhruba hloubku délky sazenice, tj. 30 cm.
  • Sazenici dáváme do jamky šikmo, naroubovanou částí k opoře.
  • Je–li sazenice v místě srůstu podnože a roubu zavoskovaná, může tato část vyčnívat nad terén (asi 5 cm). Není–li, je třeba kvůli vysychání oček navršit na roub zeminu.
  • Jamku i se sazenicí nejprve zasypeme do poloviny dobrou zeminou (může být smíchána s kompostem i s trochou písku) a zalijeme ji asi 3–5 l vody. Až se voda zcela vsákne, zbytek jamky zahrneme.

mladé sazenice révy vinné mladé sazenice révy vinné Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rašení začíná až po třech týdnech, podle klimaticko–půdních podmínek. Kontrolujeme–li, zda očko vyrašilo, musíme zeminu odkrývat velmi opatrně, abychom rašící očko nevylomili.

Péče o mladou révu

V prvním roce uvazujeme vyrašené letorosty během vegetace k opoře provázkem, aby se větrem nebo prudkými dešti nepoškodily. Vylamujeme u nich zálistky a při velkém suchu révu zaléváme. Nesmíme zapomínat ani na ochranu proti okusu zejména zajíci a domácím zvířectvem. Odstraňujeme i tzv. rosné kořínky, které vyrůstají těsně pod zemí z naštěpované části.


Vinařství Sádek

Akční letáky