obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vinařův říjen: Réva dozrává, připravuje se na zimu

Přečká réva bez újmy mrazivou zimu? Záleží na tom, jestli dostatečně vyzrají její letorosty. Jak vyzrálé dřevo poznat? A jak původ odrůdy předurčuje její odolnost?

Fenofáze je tvarově nebo funkčně zřetelný úsek v životě rostliny, v našem případě révy vinné tak, jak od jara nastupovaly. Poslední fenofází, která přichází během vegetačního roku, je „vyzrávání letorostů a jejich přeměna na réví“.

Vinice se připravuje na zimu Vinice se připravuje na zimu Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vyzrávání letorostů

U některých odrůd, a to zejména ze skupiny Proles occidentalis (západoevropského areálu rozšíření révy) začínají vyzrávat letorosty dříve, než zaměknou bobule hroznů. Tato vlastnost je typická zejména pro Ryzlink rýnský a jedince vzniklé křížením s ním. Tuto vlastnost mají i některé révy s podílem amurské révy.

Odrůdy, jimž vyzrává dřevo dříve, mají lepší předpoklad pro snášení zimních mrazů. Vyzrávání dřeva se projevuje hnědnutím borky odspodu letorostu nahoru. V našich klimatických podmínkách nevyzrává letorost celý, není–li zakrácen, a vršky v zimě zmrzají. Letorost vyzrává nejhůře nad očkem, kde tvoří žlábek, a kolem úponků. Ty vyzrávají jen u některých odrůd, u jiných opadávají.

Pro malo vinaře je důležitým ukazatelem vyzrálosti, když réví při lomu praská.

réví réví Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  • obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

    Ve vyzrálém réví je velmi důležitý obsah vody. Nesmí být ani velký (letorosty pak zmrzají) a ani malý (usychají).

    Dřeň dobře vyzrálého letorostu se jeví na příčném průřezu mezi dvěma očky jako vnitřní hnědavý kruh.
  • Na příčném řezu letorostem rozpoznáváme stranu břišní, zádovou, žlábkovou (nad očkem) a plochou (nad úponkou).

Odolnost révy vůči mrazu

Odolnost révy vinné proti zimním mrazům je závislá na odrůdě, klimatu a agrotechnických opatřeních. Před poškozením mrazem se réva vinná chrání přeměnou škrobu v pletivech na cukr – dochází k tzv. hydrolýze škrobu a vzniklé množství cukru chrání pletiva před zmrznutím. Přicházejí– li zimní mrazy pozvolna, je to pro révu z hlediska adaptace lepší.

  • Odrůdy révy, které se po staletí vyvíjely v evropské geograficko–ekologické oblasti, mají tenké réví s menším průměrem dřeně a hustou stavbu dřeva a jsou tudíž odolné proti zimním mrazům.
  • Naopak odrůdy z černomořské nebo kaspické oblasti se vyznačují bujným růstem letorostů s velkým průměrem dřeně a řídkou stavbu dřeva. Znamená to, že snášejí hůře zimní mrazy.

Vinice se připravuje na zimu Vinice se připravuje na zimu Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Původ révy by měli vzít malozahrádkáři i malovinaři v úvahu při nákupu hlavně velkoplodých odrůd révy vinné. Ty většinou pocházejí z Proles orientalis, tedy východoasijských areálů rozšíření.

Preventivní péče

Prvořadou úlohu v tom, aby letorosty v zimě nezmrzly, hraje zatížení keřů plodnými očky. Keře přetížené úrodou bývají poškozeny vždy více než keře s kratším řezem. Vinice též nesmíme přehnojit dusíkem, důležitá je i harmonická výživa během vegetace a složení půdy.

Akční letáky