Vinná réva má za sebou nedůležitější krok - kvetení. Nyní je čas na tzv. zavěšování hroznů. V této době réva ocení větší přísun vody, kterou potřebuje pro růst bobulí. Mimo pravidelnou zálivku byste se však měli zaměřit i na osečkování, zaštipování zálistků, redukci násady hroznů a postřik proti plísním.

Osečkování

Cílem osečkování je zastavit prodlužovací růst letorostů. Vinná réva místo toho podpoří zálistky. Stříhejte pouze ty výhony, které přerůstají konstrukci. Na nich plody stejně nevyrostou a jen zbytečně rostlinu oslabují. Konečná délka letorostů by měla být cca 120-150 cm. Pokud byste osečkování neprovedli, vzniklo by nadměrné množství kyseliny jablečné a kvalita hroznů by se rapidně zhoršila. Zkracování proveďte během léta alespoň dvakrát.

Zaštipování zálistků

Po osečkování dojde k přerušení hlavní osy letorostu a podpoří se tvorba zálistků. Vylamování neboli zaštipování zálistků provádějte hlavně kolem hroznů. Odstraňte všechny listy, jež brání přístupu vzduchu a slunce. Dejte si však pozor, aby jste révu příliš „neoškubali". Mohlo by dojít k tzv. úpalu na bobulích. Objevily by se na nich hnědé skvrny a ztratily by sladkost. Zálistky vylamujte nejlépe ručně, bez použití zahradnických nůžek.

Vysoká násada hroznů a jejich redukce

Pokud preferujete kvalitu před kvantitou, budete muset zredukovat počet hroznů s bobulemi. Réva sice nasadí spoustu plodů, mohlo by se však stát, že by některé nedorostly a nedozrály. Proto ponechte pouze 1 hrozen na 1 letorost. Na keři tak můžete mít 6-10 hroznů. Vhodná doba pro regulaci je 2-4 týdny po odkvětu. Probírka bude mít pozitivní vliv na velikost bobulí.

Postřik proti chorobám a škůdcům

Vinná réva je často napadána padlím, sviluškami a obaleči. Hrozny po odkvětu až do úplné zralost ohrožuje šedá hniloba neboli plíseň šedá. Proto je nutné rostlinu ošetřit. První postřik se provádí v době, kdy se slupka zprůhledňuje a bobule pozvolna tzv. zaměká. U silně ohrožených rostlin se opakuje za 14 dnů. Letní bouřky tyto houbové choroby podporují, takže postřik provádějte preventivně.

Zdroj:

https://www.vinna-reva-pestovani.cz/kalendar-pro-vinare-cervenec-vnn-980-10865.html

https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/ochrana-obecne/aktualni-prehled-ochrany-zahrad-sadu-a-vinic-cerven-a-cervenec-2017

https://www.novinky.cz/bydleni/zahrada/clanek/jak-v-lete-osetrovat-vinnou-revu-aby-byla-kvalita-hroznu-co-nejlepsi-46496