Bublání potůčku na zahradě uklidňuje a osvěžuje vzduch i naše smysly. Na svažité zahradě si můžeme vybudovat i poměrně dlouhý umělý potůček, který bude od přirozeného k nepoznání. Při vyšším sklonu terénu jej mohou ožovovat navíc i vodopády. Na rovině si můžeme pro změnu vybudovat umělé kaskády, zahradní jezírko může doplňovat působivý vodotrysk.

Bublající potůček a klidné tůňky

Velmi působivým prvkem v zahradě je stružka. Napodobuje potůček a voda v ní proudí v uzavřeném okruhu mezi dvěma nádržemi – horní a dolní.

Stružku musíme po celé její délce vyložit jednolitou fólií, aby se ze systému neztrácela voda. Vysypat hliněné dno a břehy kačírkem nebo drobnými valouny, jak to vidíme v přírodě, rozhodně nestačí, to všechno přidáme až na fólii.

Stružce necháme jen mírný spád, nejlépe 2 cm (nanejvýš 3 cm) na každý metr délky, protože při vyšším spádu bychom potřebovali větší nádrže, ale hlavně o hodně silnější čerpadlo, které by stačilo rychlému proudění vody.

  • Do jisté míry lze proud zpomalit malými tůňkami a mírnými přepady, musíme však počítat s větším objemem vody v celém okruhu.
  • Tůňky a přepady lze vybudovat i při nízkém spádu, voda se tak bude okysličovat a bude ji rovněž více slyšet.

Jestliže uděláme stružku mělkou a s rovným dnem, postačí hloubka vody 2–3 cm, u nerovného dna je lepší 8–10 cm, aby proud strhával případné nečistoty, které se v dolní nádrži usadí u dna, nebo se zachytí na filtru a nezůstanou v korytě.

Stružku obvykle nebudujeme nad terénem, ale její okraje s ním zarovnáme a břehy pokryjeme kameny či podobným materiálem, nebo je osázíme vhodnými rostlinami. Pokud je zatravníme, budou se špatně sekat a navíc nezabráníme, aby se drobné kousky trávy nedostaly do vody.

Působivé vodopády

Princip je zde stejný jako u stružek – dvě nádrže a přečerpávání v uzavřeném systému. U vodopádu ale můžeme využít vyšší sklon terénu, nebo jej uměle vytvořit. Čím vyšší převýšení, tím větší vodopád, přičemž vysoký a úzký vodopád přitahuje pohled vzhůru, širší a nižší prostor opticky rozšiřuje.

Z technického hlediska je důležité, aby byl přepad vysunutý před svislou stěnu. Pokud to neuděláme, voda bude po stěně stékat a vytvoří jiný efekt, nikoliv vodopád. Pro přepad poslouží vodorovná deska, například dlaždice nebo plochý zbroušený kámen, případně nerezový plech a podobně. Pokud v celkové kompozici používáme dřevo, můžeme sáhnout i po prkénku. Pak ale musíme počítat s tím, že pokud nebude trvale ve vodě (když budeme vodopád spouštět je někdy), časem se rozeschne a popraská.

Podle velikosti vodorovné desky volíme čerpadlo (nebo naopak), a to podle pravidla, že čím širší vodopád, tím vyšší průtok – přibližně asi 4,5 litrů za minutu na každé 3 cm šířky. Odpovídající objem musí také mít obě nádrže.

Místo jednoho většího vodopádu lze vytvořit menší kaskády, přičemž nad každým přepadem vytvoříme tůňku.

Atraktivní vodotrysky

Nejhlasitěji a nejpřirozeněji vodopád i vodotrysk zurčí, když dopadá na vodní hladinu.

K jednoduchému zahradnímu vodotrysku toho moc nepotřebujeme. Do vyhloubené jámy zapustíme nádobu, na dno položíme čerpadlo s filtrem, na svislý výtok z čerpadla nasadíme trubku, vyřešíme přívod elektřiny, nádobu zakryjeme kovovou nebo plastovou mříží s menšími oky, na kterou naskládáme kameny, aby nebyla vidět. Napustíme vodu a na vyčnívající trubku nasadíme trysku, která může procházet například kamenem s otvorem, chrlič nebo stylizovanou fontánku. K dostání jsou trysky, které vytváří nejrůznější efekty vodotrysku, od gejzíru po vodní kouli.

  • Vodotrysk seřídíme tak, aby voda trvale nedopadávala na měkký terén kolem, třeba na trávník, protože by ho vymlela.
  • Popisovaný princip lze využít i pro takzvaný pramenný kámen, z kterého voda netryská, ale jen stéká a vytváří dojem pramenu, nebo pro různé chrliče.
  • Speciální tryskou lze z vodotrysku vytvořit i mlžič, který umí rozprašovat jemné kapičky vody. Musíme ovšem do nádrže zajistit plynulý přítok, protože většina rozprášené vody se zpátky do oběhu nevrátí.

Nejvhodnější jsou vysokotlaká ponorná čerpadla, ta nízkotlaká spíše využijeme při filtraci jezírek.