Zná to každý aktivní zahrádkář, na jaře se snadno nahromadí tráva, větve po ozdravném ořezu stromů, listí a různé klestí. Škrtnout pod nimi sirkou je snadné, vždy je však nutné postupovat podle platného zákona. Týká se vás zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a odstavec, který zní takto: “V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů podle § 50 odst. 3 písm. a) nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu.” Pokud tento zákon porušíte, hrozí vám pokuta ve výši 500 až 150 000 Kč!

Pozor na kouř

Je vhodné se ještě raději informovat na obecním či městském úřadě a váš záměr si ověřit. Obecně platí, že plánujete-li se zbavit v ohništi suché trávy a větví, pak je vše v pořádku. Nicméně vždy pamatujte na ohleduplnost vůči sousedům. Stačí, aby byl materiál ke spálení jen trochu navlhlý a vytvoříte tak silný kouř, který může velmi obtěžovat vaše okolí. Nejedna hospodyně vám bude spílat, pokud jí kouřem načichne vyprané prádlo či peřiny. Mnohem vážnější je však riziko požárů, nepodceňujte silný vítr a především dlouhodobé sucho. Někdy právě kvůli suchu vydává místní hasičský záchranný sbor zákazy o rozdělávání ohňů.

Vypalování zakázáno

Jiným problémem může být záměrné vypalování porostů. I když už většina zodpovědných zahrádkářů takto zarostlé zahrady nečistí, mohou se najít lidé, kteří se pro tento způsob rozhodnou. Ať už jste to vy, nebo váš soused, zákon toto počínání zakazuje (č. 133/1985 Sb., o požární ochraně). Hrozí pokuta 25 000 Kč, podnikající fyzické osobě dokonce až ve výši 500 000 Kč! I kdyby k žádnému ohrožení života ani majetku nedošlo, vypalováním trávy či porostů zničíte vše živé, především užitečný hmyz, například čmeláky, kteří hnízdí pod zemí v dírách po hlodavcích. Poškodíte chráněné rostliny, můžete zničit i hnízda ptáků, která nejsou na první pohled vidět.

Na kompost

Rostlinný odpad můžete zlikvidovat mnohem ekologičtěji, především kompostováním, kdy získáte velice kvalitní hnojivo. Pokud kompost nemáte a nepotřebujete, většina obcí nabízí zdarma možnost odvozu do kontejnerů, které se pravidelně vyvážejí. Možná váš odpad ocení i soused, který kompostovanou zeminu aktivně využívá.

Zdroje:www.zakonyprolidi.cz, www.banov.cz