Na správním postupu výsadby velmi záleží. Dobře zasazený stromek má tu nejlepší šanci ujmout se, zapustit kořeny v naší půdě a utěšeně růst. Vybereme vhodné místo vzhledem k druhu dřeviny a jejímu budoucímu vzrůstu pak už jen nabrousíme rýč a pustíme se do radostné práce.

Jak zasadit strom?

  • Vykopeme dostatečně širokou a hlubokou jámu (přesahující rozměr kontejneru nebo délku kořenů prostokořenných sazenic) a rycími vidlemi nakypříme půdu na jejím dně. Kořeny by měly být v jámě volně rozloženy, nesmí se ohýbat zpět, přičemž kolem nich a pod nimi by měl ještě zbýt prostor alespoň 15 cm - ten vyplníme vrstvu kvalitní zeminy obohacené kompostem.
  • Stromek vysadíme tak hluboko, jako rostl ve školce, obvykle těsně pod místem štěpování. Hloubku jámy upravíme vrstvou substrátu.
  • Na kořeny rozhodíme několik lopatek substrátu a jemně stromkem zatřeseme, aby se substrát usadil. Postup opakujeme a půdu vždy jemně přitiskneme. Při tomto postupném plnění jámy stále kontrolujeme, zda je stromek stále ve správné, svislé poloze.
  • Když je jáma zaplněná ze tří čtvrtin, sazenici důkladně zalijeme, a poté znovu podokončení výsadby.
  • Spolu se stromkem vložíme do jámy podpěrný kůl a zasypáváme jej stejně, jako kořeny. Stromek pak připevníme jedním nebo dvěma úvazy, které v místě dotyku s kmenem podložíme, aby kmínek netlačily.
  • Jako ochrana kořenů před vysoušením sluncem a větrem je ideální mulč. Pod sazenici na povrch půdy nakonec nasteleme slámu, posečenou trávu, listí.

Zálivka je nezbytná

Mladé stromky je třeba za suchého počasí, jaké nyní panuje, důkladně zalévat i po výsadbě – raději několika konvemi najednou, nežli sprškou denně – aby se voda (nejlépe odstátá dešťovka) dostala opravdu až ke kořenům. Půdu pod stromky mulčujeme trávou nebo slámou, což výpar vody rovněž sníží, pod staršími můžeme pěstovat i letničky nebo zelené hnojení. Na podzim jim prospěje až 10 cm vysoká nastýlka z kompostu nebo uleželého hnoje, která poslouží zároveň jako hnojivo.