Zdroje: www.uroda.cz, www.cestakbydleni.cz, www.thegardenhelper.com

Co je to plevel

Jedná se o rostliny, které rostou tam, kde je nechceme, ačkoliv to může být třeba i léčivá bylina. Berou místo pěstovaným rostlinám a vlastně nám přidělávají práci, protože je musíme stále dokola odstraňovat a ničit. Jsou velice houževnaté a intenzivně vysušují obdělávanou půdu, jelikož dokážou spotřebovat i dvojnásobek vody. Některé druhy mají značnou listovou plochu, a tak kolikrát berou světlo okolní výsadbě, která je zastíněná a nemá dostatek potřebné vláhy ani živin.

Kromě toho jsou plevele i častým hostitelem a přenašečem různých chorob houbového, bakteriálního nebo virového původu, které se velmi snadno mohou rozšířit po celé zahradě a ohrozit tak námi očekávanou úrodu. Plevelů je nepočet druhů a dělí se podle mnoha kritérií, jako je způsob výživy, rozmnožování či doba jejich života. Nejvíce nám dají zabrat právě ty, jež přežívají na našem pozemku po několik let, přestože se je neustále snažíme likvidovat.

Vytrvalé plevele

Jde o druhy, jejichž hlavním způsobem rozmnožování je tvorba a rozšiřování plodů a semen. Současně je ale převážná většina druhů této skupiny schopná i vegetativního rozmnožování. K němu často dochází působením člověka. Buď při běžném obdělávání půdy, anebo ve chvíli, kdy se chceme plevele zbavit vyrýpnutím a přerušíme kořeny či oddenky nechtěné rostliny. Místo toho však kořeny a oddenky následně rychle regenerují a vytvářejí mnoho nových jedinců.

Vytrvalé plevele se vyznačují setrváváním na stejném pozemku a přizpůsobením se odlišným technologickým postupům pěstovaných plodin. A právě to klade velké nároky na jejich adaptační schopnosti, a proto se velmi obtížně hubí.

Poznejte ty nejzákeřnější plevele a zatočte s nimi

Přeslička rolní a bahenní

Patří mezi velmi vitální a úporné plevele s vysokou škodlivostí, takže se jí nedá opravdu zbavit jen tak snadno. Časně na jaře vytváří nezelené lodyhy s produkcí výtrusů a následně vyrůstají zelené, článkované lodyhy s vysokým obsahem kyseliny křemičité. Účinnost některých herbicidů je snížená kvůli odlišnějšímu metabolizmu přesliček. Přesličky nemají klasické listy ale pouze boční lodyhy. Proto je plocha pronikání herbicidů do těla rostlin limitovaná a účinnost herbicidů snížená.

Problematikou s odstraňováním tohoto neodbytného vytrvalého plevele se zabývala i expertka na zahrádkářství Catherine Mansley v sérii britské BBC Gardeners 'World (Zahradníkův svět), kde vysvětlila, jak přesličku alespoň v růstu a šíření omezit:

www.express.co.uk

Svlačec rolní

Tato plazivá a popínavá rostlina je známá i pod názvy opletník nebo pupenec. Sedmimetrové kořeny, které jsou velice křehké, se likvidují jen velice těžce. Věděli jste, že jediná rostlina dokáže pokrýt až 30 m2? Likvidovat musíme kořeny, a to důsledným rytím a vytažením ze země. Současně svlačec nesmíme nechat vykvést a musíme ho odstranit před vykvetením. Alespoň částečně na něj platí mulčování a postupná regulace, prostě dostat ho tam, kde ho chcete mít, třeba na okrasu plotu, kde se může plazit. Organické materiály na odolný plevel moc neplatí, snadno jimi proroste. Použijte raději pevné textilie, staré koberce, karton nebo i linoleum, a to klidně ve více vrstvách.

Svlačec je odolný vůči většině herbicidů, navíc rostliny prorůstá tak hustě, že bychom je mohli snadno zasáhnout. Nouzovým řešením může být lokální aplikace v malém množství tak, aby z listů svlačce nestekl.

Mochna plazivá

Jedná se o velmi urputný plevel, který má snadno kořenící nadzemní lodyhy, díky kterým se rychle plošně šíří. Ty velice pevně zakoření, takže pokud jejich šíření neodchytíte včas, zadělali jste si na problém. Mochna také velmi úspěšně odolává herbicidům, a tak vám nezbude nic jiného než se ji snažit všude, kde její lodyha zakořenila, hluboce vypíchnout. Ovšem každá mateční rostlina vytvoří zhruba 30 nových rostlin se zakořeněné lodyhy. Takže počítejte a hledejte a nezoufejte.