Jak na zahradu přilákat rozmanité ptactvo? Útočiště jim skytnou ptačí budky, krmítka, napajedla. A především dostatek velkých stromů a hustých keřů, které prospívají nejen opeřencům, ale i zahradě, kterou chrání před vysušujícím větrem, i nám samotným, protože v zeleném soukromí se odpočívá nejlépe.

Kdo nám na zahradě zpívá?

Zahradu s dostatkem krásných a vysokých stromů, třeba ovocných, s oblibou obývají například pěnkavy, stehlíci, zvonohlíci, lejsci a sedmihlásci, vrkající hrdličky, stromy proklepávají žluny a strakapoudi.

  • Žluny zelené mají opravdu zelený hřbet a červené temeno, menší žluny šedé jsou nenápadnější.
  • Strakapoudi patří k nejpestřeji zbarveným ptákům a jejich bíle strakaté opeření nelze přehlédnout. Oproti nim „pravý“ datel, veliký zcela černý pták s typickou červenou hlavičkou, je velmi vzácný.
  • Lejsek šedý je nenápadný ptáček se světlejším bříškem, který rád hnízdí ve výklencích staveb či otevřených dutinách. Zajímavý je způsob jeho lovu – čeká na vyvýšeném místě a pak „skočí“ za letícím hmyzem.
  • Oproti lejskovi pěnkavu – zvláště červenavého samce – těžko přehlédneme, také pěnkaví zpěv je velmi typický. Pěnkava obecná patří mezi naše nejhojnější ptačí druhy.
  • Stehlíci jsou ještě pestřejší, mají červenobílé hlavy a tmavá křídla a se žlutými políčky.

Množství hustých a velkých keřů vyhledává pěnice černohlavá i pokřovní, budníček menší, černorezavý rehek zahradní, drozd zpěvný a kos, zvonek zelený, červenka, konopka, maličký střízlík s charakteristickým zvednutým ocáskem či půvabný a rovněž malý mlynařík dlouhoocasý, jež vypadá jako bílá kulička s extrémně ocáskem a nelze ho zaměnit. Přímo po domě či na anglickém trávníčku pod ním se budou rádi procházet konipásci bílí, kteří stále potřepávají ocásky, rehci domácí, vrabci, straky i vrány. Na anténu se často posadí rád i kos, zvláště když sahá výše, nežli koruny stromů. Sladké plody léta pak přilákají špačky, jejichž svatební šat se leskne jako vycíděný kov, či drozdy kvíčaly.

Pod krovy rády hnízdí jiřičky, uvnitř stavení vzácnější vlaštovky.

I ptáčci mají v létě žízeň

Ptačí budky i krmítka jsou velmi užitečným doplňkem našich zahrad. Méně jsou používaná napajedla, která však ptáci v horkém létě velmi ocení – k pití i koupeli. Navíc, pozorovat ptáčka, jak se s požitkem v napajedle koupe, je krásný zážitek. Poslouží mělké nádoby, prohlubně v kameni, kde se ptáci nemohou utopit a kde nejsou „naservírovaní“ lovící kočce. krásné jsou i malé fontánky, které potěší ptáky zrovna tak, jako lidi.

Pokud se kočky na zahradě pohybují, je vhodné napajedlo umístit na vyšší kůl. Na koncovou plošinku lze umístit mělkou nádobu, nebo přímo, mělkou dřevěnou ohrádku, izolovanou proti úniku vody.

Dokonalé útočiště

Pokud na vzrostlé husté keře teprve čekáme, můžeme vytvořit vhodné prostředí s pomocí svazku proutků, který přivážeme k silnější větvi či kmeni, aby vznikla hnízdní kapsa.

Mnozí ptáci si hnízda nestaví v dutinách, ale umně splétají z větviček a stébel miskovitá hnízda uvnitř keřů. Potřebují k tomu husté stromy či keře, které je dostatečně skryjí. N zahradě by proto husté, košaté keře a stromy neměly chybět, na výběr je mnoho okrasných, krásně kvetoucích i plodících druhů. Řadu z nich lze zástřihem přimět k mohutnějšímu větvení. Ideální jsou také živé ploty – stříhání až v červenci u listnatých a v srpnu u jehličnatých druhů je proto vhodné nejen pro dřeviny samotné, ale i proto, abychom ptákům nezničili založené snůšky!