obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Využijte posečenou trávu: mulčování, kompostování, výroba bioplynu

Posečenou trávou z okrasných trávníků je hřích vyhazovat. Měla by se naopak vrátit do koloběhu zahrady, kde poslouží na mnoho způsobů. Navíc se s ní velmi příjemně pracuje.

Drobně nasekaná či téměř nadrcená stébla a listy často kosených a nízko střižených okrasných trávníků jsou cenným materiálem, který na zahradě můžeme rozmanitě využít. Nehodí se ke krmení hospodářských zvířat, ovšem jsou ideálním mulčem a materiálem ke kompostování. A máte trávy opravdu velký přebytek, můžete si pořídit dokonce malou stanici na výrobu bioplynu.  

Mulčování záhonů a dřevin

Mulč  je materiál, který rozprostřeme na půdní povrch, abychom tím optimalizovali hospodaření s vláhou v půdě, omezili teplotní výkyvy, potlačili růst plevelů. Nadrobno nasekaná tráva je ideální materiál, půdu obohacuje i o živiny.

  • Mulčovat můžeme volnou půdu na okrasných i užitkových záhonech.
  • Travní mulč nahrnovat ke stromkům či keřům, abychom tak zabránili odpařování vlhkosti z půdy a potlačili růst plevelů.

Při pokrývání půdy je třeba dodržovat určité zásady, aby bylo co nejprospěšnější.

Mulčování trávníku

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Není vhodné využívat jako mulč posečenou vlhkou a přerostlou trávu.

Okrasnému trávníku občas prospěje, pokud na něm posečenou trávu ponecháme. Podmínkou je časté nízké sečení a také co nejsušší stav porostu. Jemný mulč se pak snadno dostává do volných prostor mezi odnožemi travních rostlin až k půdě, kde se díky příznivým mikroklimatickým a mikrobiologickým podmínkám rychle rozkládá na látky, které obohacují kořenový systém potřebnými živinami.

posekaná tráva posekaná tráva Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pokud jde o okrasné trávníky, obvykle se doporučuje mulčování střídat se sběrem posečené trávy do sběrného koše, aby často sečená hmota ponechaná v trávníku nevytvářela plst. Kromě toho travní drť ponechaná na rekreačním trávníku, po kterém se chodí, je zanášena do domu.

  • Na trhu jsou k dostání sekačky, u kterých lze nastavit funkci mulčování, kdy se do žacího prostoru namontuje speciální mulčovací nůž a zaslepí se otvor pro odvod posečené hmoty.
  • Nejmodernější sekačky pak umožňují plynule nastavit poměr sběr do koše/mulč s krajními polohami pouze mulčování a pouze sběr do koše

Kompostování

Travní hmotu sebranou do koše, kterou nevyužijeme na mulčování, bychom měli zkompostovat. Živiny se pak navrátí do zahrady.

  • Trávu je před kompostováním vhodné smísit s jiným hrubějším rostlinným materiálem, např. s naštěpkovanými větvemi z prostřihu ovocných stromů, s pilinami nebo se vzdušnou zeminou. Samotná posečená tráva v kompostu totiž po čase vytvoří kompaktní hnijící vrstvu, ve které se nedaří organismům schopným trávu rozložit na kompost.
  • Před kompostováním je vhodné trávu nechat mírně naschnout.
  • Kompostování zefektivníme a zrychlíme, když do směsi přidáme takzvané urychlovače kompostu, které jsou k dostání v obchodech, nebo i rostlinné výluhy či výluhy z hnoje. V případě nouze je možné k urychlení rozkladu použít i některé z dalších dusíkatých hnojiv (močovinu, rohosku).

výroba bioplynu z posekané trávy výroba bioplynu z posekané trávy Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Výroba bioplynu

Posečenou trávu je také možné zpracovávat – ať již samotnou nebo spolu s jinými organickými odpady (například kuchyňskými odpady) – na takzvaný bioplyn, který obsahuje vysoký podíl metanu. Bioplynem lze vytápět dům, ohřívat vodu... Organická hmota vyhnívá bez přístupu vzduchu ve speciálních uzavřených nádržích (generátorech) a po vyhnití je výborným přírodním hnojivem.

Kromě stanic, které vyrábějí bioplyn z organického odpadu ve velkém, jsou na trhu nabízeny i stanice produkující bioplyn pro rodinné domky. Tato zařízení dokáží zpracovat přibližně 8 kg organické hmoty týdně a v nich vyrobený plyn pokryje kolem 20 % spotřeby energie na vaření v zimě. Je však třeba uvážit, zda sečený pozemek dokáže generátor plynu „uživit“.

Akční letáky