Letošní jaro je na srážky štědřejší, zásoby podzemních vod jsou však stále nedostatečné. Z tohoto hlediska jsou na tom ze zemí Evropské unie hůře už jen Malta a Kypr. Nedostatek vody je dán i naší polohou – voda od nás jen odtéká, žádná nepřitéká – a také geologickou stavbou podloží – na dvou třetinách území kvůli tomu nejsou významné zásoby podzemní vody.

Vody je zkrátka nedostatek, což na vlastní kůži pocítil nejspíš každý zahrádkář. Co s tím? Zalévat pitnou vodou z vodovodu je zhůvěřilost, jediným řešením se jeví zachytávání dešťové vody. Problém je, že dešťové srážky přicházejí nárazově, někdy sudy na zahradě přetékají a jindy zejí prázdnotou. Po zkušenostech z posledních let jsem se proto rozhodla využít dotačního programu Dešťovka II. Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Na rozdíl od první výzvy, která byla určena pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů pouze v oblastech ohrožených suchem, je tato otevřená pro všechny.

Jak na to?

Dotace může pokrýt až polovinu výdajů na jeden ze tří podporovaných systémů na využívání dešťové a přečištěné odpadní vody. První z nich slouží pouze na zadržování srážkové vody pro zálivku zahrady, druhá je určená pro akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady a třetí pro využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

Postup při podávání žádosti o dotaci je podrobně vysvětlený na stránkách dotacedestovka.cz. Na těchto stránkách funguje také kalkulačka, na níž lze po zadání konkrétních údajů spočítat optimální velikost akumulační nádrže. Každý žadatel k žádosti musí připojit odborný posudek (od autorizovaného projektanta, stačí ale i od dodavatelské firmy), obsahující zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů, za který zaplatí zhruba 5-7000 Kč. Žádost lze podat elektronicky, osobně nebo poštou.

Trvalé výhody a dočasné nevýhody

Teoreticky lze celou stavbu provést i svépomocí (na vaši vlastní práci a čas se ovšem dotace nevztahuje, nikdo vám je tudíž neproplatí), osobně jsem se rozhodla svěřit vše, včetně podání žádosti, odborné firmě z Českého Brodu. Po domluvě s majitelem sousedního domu jsme nakonec osazovali souběžně každý nádrž o objemu 4 m3 a za tři dny bylo všechno hotové. Pro milovníky upravené zahrady bude asi jedinou nevýhodou to, že bagr není k půdě příliš šetrný. Mě osobně ovšem rozrytá zahrada nijak netrápí – na jaře mě stejně čekají zemní úpravy okolo domu…